Norwegian-Swedish translation of abstraksjon

Translation of the word abstraksjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

abstraksjon in Swedish

abstraksjon
allmennnoun abstraktion
Synonyms for abstraksjon
Similar words

 
 

Wiki
Abstraksjon kommer av det latinske verbet abstrahere, som egentlig betyr å trekke vekk, trekke fra. Brukes om tenkemåter der en skiller ut enkelte elementer, for å betrakte resten. Dette er en måte å komme fram til fellestrekk eller felles egenskaper og klasssifiseringer, såkalte universalia, på.

More examples
1.Ja, i den betydning at den franske revolusjon er bærer av en abstraksjon, av et ikke realiserbart løfte om" det nye menneske".
2.At gjengivelser av vegger, dører, bord etc. har en funksjon som minner om den geometriske figurer kan ha i forestillingsløse malerier, gir også spenning - her oppstår et spill mellom illusjon og abstraksjon.
3.Blant lovende utkast skulle jeg gjerne sett Istvan Lisztes spenstige og høyreiste abstraksjon i et mere utarbeidet romlig miljø.
4.De første - etpar farvetegninger - er utført i en" klassisk", kubistisk abstraksjon.
5.De ulike grader av abstraksjon hører også sammen, som deler av en grunnholdning til maleriet som form.
6.Denne prosess gjorde i og for seg ikke Jesus av Nasaret til en abstraksjon - de færreste gikk så langt som til å benekte hans konkrete eksistens.
7.Det er altså ikke noe fullstendig hamskifte når han går fra abstraksjon til denne avklarede naturalisme og videre til det nonfigurative.
8.Det gjelder eksempelvis nr. 12," Barndomsminne", og den likeledes temperamentsfullt malte abstraksjon," Erindring".
9.Dette forutsetter som regel en større grad av abstraksjon og formulering av maksimer og mer generelle prinsipper.
10.Dette fører til at kunstens utvikling kan sees som en tiltagende problemløsning, som ofte ytrer seg som tiltagende grad av formalisering, konstruksjon, abstraksjon.
11.For meg står det hele som en gold, statistisk abstraksjon basert på en helt tilfeldig oppdeling av menneskeheten efter kjønn.
12.Forøvrig er begrepet" jeg" en ren abstraksjon.
13.Fra illusjon til abstraksjon" (1951).
14.Han forklarer selv at han måtte tvinge seg til å unngå likheten med andres bilder, unnvike den abstraksjon av virkeligheten maleriet naturlig tenderer mot.
15.I bildet" Duene og Domen" fra 1961 fremtrer denne opplevelse fra stillstand til det bevegede, fra figurasjon henimot abstraksjon i flere plan.
16.Man følger ikke efter en abstraksjon, man følger efter et levende forbilde.
17.Og ingen videnskap fungerer uten en viss grad av abstraksjon.
18.Omkring dem valørmaleren og naturskildreren Heramb spillende på glidende grad av flatestilisering og abstraksjon, og en Karsten med bilder langt mer opprørsk" ville" i sin koloristiske frihetstrang enn Carlsens i sin formale.
19.På dette utgangspunktet blir" Worstward Ho" en abstraksjon av livets essens, hvor ordene og tanken erstatter blod og hjernemasse, og hvor hver setning er en organisk logisk konsekvens at den forrige som uunngåelig fortsettelse av en prosess som kan sammenlignes med oppnøstingen av en trådvase, innenfor en ramme lik en trekkoppbils aksjonsradius, fastsatt av fjærens størrelse.
20.Senere har han vekslet mellom forskjellige grader av abstraksjon i sitt naturmaleri, noe som mange finner vanskelig å forstå fordi det bryter med en inngrodd forestilling om at det eksisterer en uoverstigelig kløft i kunsten mellom naturgjengivelse og uttrykk for en nonfigurativ eller omskrevet visuell erfaring.
21.Verden kan da bli en ren abstraksjon.
22.Hun gir oss forestillinger om en slags urformer, men fremdeles kan vi si hun virker i spenningsfeltet mellom maleri og skulptur, mellom gjenkjennelighet og abstraksjon, mellom natur og struktur, mellom virkelighet og kunst.
23.Bildene er blitt større, det er svært få utpregede eksempler på syttiårenes" politiske kunst"," det litterære" har fått andre former, det er en klar dominans av abstrakte uttrykk - fra minimalistiske ting til den heftigste abstraksjon.
24.De har tvertimot en spontanitet i seg og en sterk naturnærhet som preger finsk kunst og kunsthåndverk på sitt beste, gjennom all abstraksjon, og nettopp i sin forenkling av naturinntrykket.
25.Det finnes knapt i våre offentlige samlinger en slik kunsthistorisk representativitet samlet på ett sted når det gjelder perioden fra Edvard Munch til norsk abstraksjon.
26.Det kommende informasjonsfylte samfunn vil kreve evne til abstraksjon og analyse, og sprogbeherskelse og morsmålkunnskap er nøkkelen til dette.
27.Dette er et tap, da sproget er en abstraksjon om erfaring, mens bildet er en konkret fremstilling av erfaringer.
28.Drøm og abstraksjon, biografi og historikk, kunst og ideolog.
Your last searches