Norwegian-Swedish translation of administrerende direktør

Translation of the word administrerende direktør from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

administrerende direktør in Swedish

administrerende direktør
allmennnoun Verkställande direktör

 
 

More examples
1.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
2.Alle ting forteller at efterspørselen efter kraft er større enn tilgangen, sa administrerende direktør Knut Lofstad i Norges Industriforbund.
3.Avtalen ved Aukra Bruk viser en forståelse for de økonomiske problemer bedriftene står overfor, og for lønnsomkostningenes betydning for mulighetene til sysselsetting, sier administrerende direktør Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening til Aftenposten.
4.Bakgrunnen for økningen er at boten på 200 000 kroner har stått uforandret siden i hvert fall før 1920, så vi foretar en slags indeksregulering, sier administrerende direktør Pål Kraby til NRKDagsrevyen.
5.Begge de to omkomne hadde lang erfaring i håndtering av eksplosiver, opplyser administrerende direktør Bjarne Gravdahl.
6.Bladet vil ble drevet efter uavhengige og liberale retningslinjer og være en åpen kanal for synspunkter fra hele det politiske miljø, uttalte EGMs administrerende direktør Terje Johansen.
7.Chr. Olsen driver fortsatt sunt og lønnsomt, sier administrerende direktør Leif Caspersen, som har ledet firmaet i 23 år.
8.Cirka 150 personer som fikk maveonde som følge av infeksjonen, vil få en erstatning på 1000 kroner, forteller administrerende direktør Bjørn Lunde i Vingreiser på Aftenpostens henvendelse.
9.Da er boreriggmarkedet på topp igjen, spår administrerende direktør Rolf Bergstrand ved Gøtaverken til Aftenposten.
10.De øvrige som har hatt forventninger om å få se boksekampen, må vente til Televerket får levert den linkforbindelsen som vi bestilte i vår, uttaler administrerende direktør Helge Simonsen i Janco Visjon til Aftenposten.
11.Den kanskje viktigste virkning av Skattekommisjonens forslag om redusert progresjonsskatt vil være en klart forbedret mulighet til å øke sysselsettingen, sa administrerende direktør i Bankforeningen, Trond R. Reinertsen, på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
12.Den som ønsker en problemfri videomaskin og samtidig vil følge med i utviklingen, bør leie, fremholder administrerende direktør Knut StrømLarsen i Thorn EMILeieTV A / S.
13.Den videre betjening av kapitalen betinger så store summer at vi ikke kan makte dette uten å tilføres midler, sier administrerende direktør i Horten Verftkonsernet, Otto Lorentz Larssen, til Aftenposten.
14.Denne kapitalutvidelse kommer i stedet for den som ble bebudet før aksjeoverføringstvisten mellom Forenede og FagerstaHaak oppsto, opplyste administrerende direktør Jan W. Hopland på en pressekonferanse onsdag.
15.Dersom de nye forretningsvilkårene efterleves, tør jeg påstå at antall tvistesaker om bilreparasjoner vil bli mer enn halvert, uttalte administrerende direktør Eirik Høien i Norges Bilbransjeforbund (NBF) på en pressekonferanse igår der de 12" budene" ble presentert.
16.Dersom også svenskene innfører den avgiften de truer med, vil vi være ringet inn av avgifter, sier administrerende direktør Karl J. Bjerklund i Norges LastebileierForbund.
17.Det bør være enhver bedriftsleders plikt å sørge for at alle ansatte som er ute og reiser i arbeidet, er skikkelig reiseforsikret, sier administrerende direktør Bjarne Kvinnsland i Europeiske Reiseforsikring til Aftenposten.
18.Det er behov for både mange nye boliger og yrkesbygg i årene fremover, sa administrerende direktør Jon Erik Evensen på et presseseminar nylig i regi av Entreprenørenes Landssammenslutning.
19.Det er beklagelig at hele den faglige vurdering synes å være blitt tilsidesatt, sier Mobil Exploration Norways administrerende direktør Michael (Mike) A. Smith til Aftenposten.
20.Det er et spørsmål hva man sammenligner med, sier administrerende direktør Egil Molteberg i Norges Skogeierforbund.
21.Det er først og fremst sykkelfabrikken, men også til en viss grad konfeksjonsfabrikken, styret og den nye administrerende direktør må konsentrere seg om, sier Gunnar Block Watne.
22.Det er høye tømmerpriser i Sverige som bevirket at vi måtte gå med på så store tillegg, sier administrerende direktør i Papirindustriens Sentralforbund, Arild Holland, til Aftenposten.
23.Det er mange måter å regne på, var administrerende direktør Knut StrømLarsens umiddelbare kommentar, da Aftenposten konfronterte ham med denne undersøkelsen.
24.Det er overveiende sannsynlig at fusjonen mellom Borregaard og A / S Sætre (kjeksfabrikken) vil gå i orden, sier Borregaards styreformann, administrerende direktør Ragnar Halvorsen, til Aftenposten.
25.Det er to flaskehalser i det svensknorske samarbeidet - den psykologiske, og manglende harmonisering av lov og regelverket, sa administrerende direktør Ulf Blix i Nyegaard & Co (NYCO), som i en årrekke har samarbeide med svensk industri om forskning, utvikling, produksjon og markedsføring.
26.Det er vi fornøyd med, markedsforholdene tatt i betraktning, sier administrerende direktør Tore Andresen.
27.Det har i de senere år vært nært samarbeide mellom Securus Industrier og Thermacon, opplyser administrerende direktør Per Rusten.
28.Det kan lede til" joint venturëproduksjon i Japan, sier NoblikkSannems administrerende direktør, Håkon Haldorsen som er i Tokyo for å underskrive kontrakten.
29.Det må skyldes en regelrett feilregning når Samferdselsdepartementet kommer til at det er like billig å drive to flyplasser som en, sa administrerende direktør Per L. Sundby da" Aksjonen mot videre utbygging av Fornebu" holdt pressekonferanse på Håndverkeren igår formiddag.
30.Det måtte isåfall være til meget høy pris, svarer administrerende direktør Nils Brokstad.
Your last searches