Norwegian-Swedish translation of adoptere

Translation of the word adoptere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

adoptere in Swedish

adoptere
metodeverb adoptera
More examples
1.Sier Karianne til sin ukjente datter, som hennes foreldre fikk henne til å adoptere bort.
2.Burde vi adoptere de amerikanske metoder ?
3.Allerede ifjor bestemte AUF seg for å" adoptere" de fengslede KORmedlemmene som idag representerer den forbudte fagbevegelsen Solidaritet.
4.Den enkelte fylkeskommune får selv avgjøre hvor mye av forslaget den ønsker å adoptere for eget bruk.
5.Derimot bør homoseksuelle par hverken få inngå ekteskap eller tillates å adoptere barn.
6.Det burde jo holdt mer enn nok å ansette oss i et meningsfylt arbeide som arbeidere eller funksjonærer og gitt oss lønn efter kvalifikasjoner og innsats.Det er unektelig langt mer risikabelt å innsette et menneske som arving og å adoptere et menneske, men Gud tar den chansen.
7.Det er like usannsynlig som at Stortinget skulle forby norske ektepar å adoptere barn fra andre nasjoner og raser.
8.Det å svinge fra håp til skuffelse fører ikke til noe, men det å adoptere et barn, gi det hjem og familie, er en målrettet handling.
9.EFTER at vi nordboere har skapt ordet livsstandard som vår tids politiske fane, og har fått Verdens Helseorganisasjon til å adoptere begrepet, kan vi bare undres over at det så ofte her hjemme - fra Olav Gjærevolls famøse brev til pensjonistene i 1965 til dagens påstander om" Høyrerasering av velferdsstaten" - manes frem spøkelser om den svarteste nød som følge av et borgerlig stortingsflertall og en tilsvarende regjering og sosialminister.
10.Et annet argument mot at homofile par får anledning til å adoptere barn sammen er at slike barn vil bli utsatt for mobbing.
11.Et argument mot at homofile skal få adoptere barn sammen er at størsteparten av befolkningen ville protestere.
12.Hun ville reise til Sveits, hvor et tsjekkisk emigrantpar tilbød seg å adoptere barna.
13.Hvis man ikke lykkes i disse anstrengelsene, og det kan det være mange grunner til, er neste mål å finne en familie i Korea som kan adoptere barnet.
14.Hvorfor kan vi ikke oppta våre egne verdifulle tradisjoner fremfor å adoptere" bratwurst" og" berlinerwurst" og polske og ungarske pølser.
15.I første omgang vil UAWs medlemmer forsøke å overtale de andre bilprodusenter, i første rekke Ford, til å adoptere mønsteret fra forhandlingene med General Motors.
16.Ingen andre land gir homofile samlevende adgang til å adoptere barn sammen eller til å adoptere hverandres barn, hevdes det.
17.Men de vil bli nødt til å adoptere ham på vanlig måte, selv om Michael Dodd er hans far.
18.Men når det gjelder muligheten for to personer av samme kjønn til å få adoptere barn, mener komiteen at dette ikke er et spørsmål om det homoseksuelle parets rett.
19.Solidaritet NorgePolen vil i tiden fremover gå inn for å adoptere flere medlemmer av den forbudte fagbevegelsen Solidaritet som sitter fengslet i Polen.
20.Til slutt vil de til og med adoptere barnet, ja, de bent frem insisterer på det.
21.Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset i Oslo, avdeling 195 av Norsk Kommuneforbund, har vedtatt å adoptere en polsk, politisk fange.
22.Vi har brukt lang tid på å forandre vår innstilling til dette, og man kan ikke vente at folk med annen kulturell bakgrunn skal adoptere vår innstilling uten videre.
23.Å tenke på å adoptere et norsk barn er nokså nytteløst, men man kan tenke på at i verden fins en rekke storbyer, hvor foreldreløse barn streifer omkring i flokkevis.
24.Å øke antall fremmedarbeidere og / eller å adoptere noen av de tusener av barn som ellers daglig ville dø av sult ?
25.Det er flere som ønsker å adoptere barn enn det er tilgjengelige barn, forteller Izolda Peterson, som leder Moskvas barnehjem nummer fem.
26.Kanskje en ide vi også kunne adoptere, sier HansPetter Klemmetsen i Landsforeningen mot Kreft.
27.Vi vil nå gjøre noe ekstra for å følge med i utviklingen, men først og fremst når det gjelder å adoptere produkter cappuccino inkludert.
28.AUF skal adoptere og kalke innsjøer som er rammet av sur nedbør.
29.Adopsjonsforum er den eneste som formidler adopsjoner fra Colombia mens Verdens Barn hjelper dem som ønsker å adoptere barn fra Korea.
30.Aldersgrensen for å kunne adoptere barn vil bli myket opp.
Similar words

 
 

adoptere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) adoptereadopterendeadoptert
Indikative
1. Present
jegadopterer
duadopterer
hanadopterer
viadopterer
dereadopterer
deadopterer
8. Perfect
jeghar adoptert
duhar adoptert
hanhar adoptert
vihar adoptert
derehar adoptert
dehar adoptert
2. Imperfect
jegadopterte
duadopterte
hanadopterte
viadopterte
dereadopterte
deadopterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde adoptert
duhadde adoptert
hanhadde adoptert
vihadde adoptert
derehadde adoptert
dehadde adoptert
4a. Future
jegvil/skal adoptere
duvil/skal adoptere
hanvil/skal adoptere
vivil/skal adoptere
derevil/skal adoptere
devil/skal adoptere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha adoptert
duvil/skal ha adoptert
hanvil/skal ha adoptert
vivil/skal ha adoptert
derevil/skal ha adoptert
devil/skal ha adoptert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle adoptere
duville/skulle adoptere
hanville/skulle adoptere
viville/skulle adoptere
dereville/skulle adoptere
deville/skulle adoptere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha adoptert
duville/skulle ha adoptert
hanville/skulle ha adoptert
viville/skulle ha adoptert
dereville/skulle ha adoptert
deville/skulle ha adoptert
Imperative
Affirmative
duadopter
viLa oss adoptere
dereadopter
Negative
duikke adopter! (adopter ikke)
dereikke adopter! (adopter ikke)
Your last searches