Norwegian-Swedish translation of aggressiv

Translation of the word aggressiv from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aggressiv in Swedish

aggressiv
oppførseladjective aggressiv
Synonyms for aggressiv
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri har så mange hørt så mye musikk som nå, men aldri har vel heller de musikalske ytterpunktene vært så langt fra hverandre - fra Händels" Messias" til aggressiv pønk.
2.Det er helt klare sammenhenger mellom mye TVseing og aggressiv oppførsel blant barn, men mange andre faktorer spiller inn når barn viser voldelige tendenser.
3.Eftersom NATO nekter å innrømme at Tyrkias opptreden overfor Hellas er provokatorisk og aggressiv, kan min regjering heller ikke innse poenget med å gjennomføre militærøvelser rettet mot en mulig trusel fra Warszawapakten, så lenge Hellas trues fra sin nabo i øst, Tyrkia.
4.En pågående og aggressiv journalistikk kan ha mange motiver.
5.For meg er for eksempel det jeg oppfatter som aggressiv musikk noe fremmed.
6.Hvordan kan Warszawapakten kalles aggressiv når man har 40 prosent mindre tropper enn hva man har i vest ? spurte han.
7.I USA er veksten nå kommet inn i en så aggressiv kurve at vi om noen tid vil se at kapitalbehovet er større enn det virksomheten der selv kan skaffe, sier Steen.
8.IBMs prissetting er mer aggressiv i Europa enn i USA.
9.Jeg blir lei meg, jeg får ikke riktig tak på dette - uten å vende tommelen ned i utgangspunktet ved å si at du er slik og slik, du er aggressiv og et vanskelig menneske...
10.Jeg synes det er unødvendig å bruke en slik aggressiv tone som NGS bruker i kampanjen.
11.Jeg var bare ikke aggressiv nok, smiler Tine beklagende.
12.Tass har fått myndighet til å kunngjøre at SovjetUnionen dypt beklager den amerikanske presidentens skjellsordbruk som er mer aggressiv overfor Sovjet enn noen gang og en fare for freden, sa det offisielle sovjetiske nyhetsbyrået, som mener Reagans oppførsel er uforenlig med det store ansvar som statsledere bærer, og da især ledere av atommakter.
13.Tyske forhandlere av norske fritidsbåter efterlyser en mer aggressiv markedsføringsinnsats fra produsentenes side, sier Gunther Erdmann, fagsjef for båtmesser ved Düsseldorfmessen, til Aftenposten.
14.Vi vil fortsette med en aggressiv teknologiutvikling og markedsføring.
15.30åringen forklarte i retten at han i de senere år hadde lett for å bli oppfarende og aggressiv når han drakk.
16.Akkurat da var nok også jeg aggressiv.
17.Akkurat slik kan det søkes å skape et inntrykk av at det defensive NATO fører en aggressiv politikk.
18.Arbeiderbevegelsen må antagelig føre en mer aggressiv kamp for det velferdssamfunn vi trodde vi hadde vunnet en gang for alle, sa LOformannen.
19.Av en lang rekke legejournaler om mannen var det bare vist til ett tilfelle hvor han hadde slått en pleier, ellers hadde han oppført seg rolig og greit, men han kunne stundom være verbalt aggressiv, sa advokat Holm.
20.Belgierne gikk til verket med en uvanlig aggressiv, ja snarere usympatisk innstilling.
21.Bestrebelsene på å føre en mer markert -" aggressiv", som det også ble sagt - høyrepolitikk vil hele tiden måtte avveies mot disse forhold.
22.Borettslag og entreprenører har delvis gått ut med en mer aggressiv markedsføring, og delvis omstrukturert bebyggelsen.
23.Bush var engasjert, tidvis aggressiv, dog uten å gå til direkte angrep på sin demokratiske rival.
24.Bush var opplagt, engasjert og aggressiv, spesielt når han fremstilte høstens valg som et valg mellom fortsatt økonomisk gjenreisning og et tilbakefall til den liberale politikk som ble ført under CarterMondaleregjeringen.
25.Både Høyres og Arbeiderpartiets bystyregruppe fastholder Grunnlinjen, til tross for aggressiv argumentasjon fra Olav Selvaag og interimstyret i Vannlinjens Venner.
26.Både snill og aggressiv, lyder det fra to knallblå øyne over en kaffekopp på hans hjertes stamsted, Justisen.
27.Da bilen ble stoppet, blandet han seg på en fornærmende og aggressiv måte inn i politiets arbeide.
28.Da hun kom var hun voldsomt aggressiv, spyttet på alle hun følte kom for nær.
29.Da politiet kom like efterpå og en politikonstabel stakk hånden inn gjennom bilvinduet for å sikre seg tenningsnøkkelen, var tiltalte meget aggressiv.
30.De bør vokte seg for likegyldighet overfor barna, sette klare grenser ikke minst for aggressiv adferd.
Your last searches