Norwegian-Swedish translation of aksentuert

Translation of the word aksentuert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksentuert in Swedish

aksentuert
allmennadjective accentuerad
Similar words

 
 

More examples
1.Prioriteringen av høyere utdannelse og forskning er ytterligere aksentuert.
2.Kanskje kunne han ha karakterisert hver enkelt av de forsinkede panelgjester noe mere aksentuert.
3.Moderasjonslinjen og påstanden om det naturlige fellesskap mellom Høyre og de venstremoderate ble ytterligere aksentuert i propagandaen da ministeriet Sverdrup ble sprengt i 1888 og de Moderate organiserte seg som eget parti ved valgene samme år - en rekke steder i nært samarbeid med Høyre under Stangs tilskyndelse.
4.Ventelistene til sykehjem og aldershjem og den meget hårde utskrivningspraksis som er blitt nødvendig å gjennomføre ved våre somatiske sykehus, har aksentuert behovet for trygghetsalarm.
5.Aftenposten har aksentuert dette - særlig i overskriften på en måte som jeg finner uheldig.
6.Denne ble ytterligere aksentuert i Antonio Bibalos Sonate i en sats (1974).
7.Denne utviklingen er blitt aksentuert under de siste årenes sterke oppgang i dollarkursen.
8.Deres lydstøt kan" sees" i hele bildets tungt rullende rytme, aksentuert i bakgrunnen.
9.Det er paradoksalt at skoledagene er blitt redusert nettopp i en tid hvor skolens betydning blir aksentuert.
10.Efterhvert som alternativene blir aksentuert i den politiske debatt, vil dette påvirke velgerunderlaget for flere partier.
11.Efterhvert som de politiske hovedalternativer blir stadig sterkere aksentuert, vil motpolene i særlig grad komme til å stå i brennpunktet.
12.MAN kan beklage at de ideologiske skillelinjer ikke er blitt sterkere aksentuert i valgkampen, for om så var skjedd, ville det ha vært liten tvil om dette valgs avgjørende betydning for samfunnsutviklingen og folks tilværelse for årrekker fremover.
13.Man fikk dette spørsmålstegn ytterligere aksentuert da Hauge senere, efter 10 måneder som justisminister, gikk av med applomb fordi han var uenig i Stortingets beslutning om at 183 tidligere NSembedsmenn ikke skulle ha lønn i suspensjonstiden.
14.Man har ment at det er særdeles viktig at Norges fortrinn blir sterkere aksentuert ute i verden.
Your last searches