Norwegian-Swedish translation of alkohol

 
 

Wiki
Alkohol kan referere til: - Alkoholer, stoffer som har en hydroksylgruppe - Alkoholholdig drikke - Etanol, den mest kjente alkoholen, kalles «alkohol» i dagligtalen.

More examples
1.(Alkohol) øker begjæret, men minsker evnen".
2.Når forholdene og ulike former for substituering er tatt med i vurderingen, ser det likevel ut til at vi sitter igjen med en netto nedgang i visse alkoholrelaterte problemer - i første rekke i de grupper som har størst forbruk av alkohol.
3.Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
4.Vi innrømmer at vi var maktesløse overfor alkohol - at våre liv var blitt umulige å mestre.
5.Alkohol er den eneste vare det finnes mer enn nok av i disse krisetider, skrev avisen Dziennik Ludowy nylig.
6.Alkohol er en del av vårt miljø, sa Erlandsen.
7.Alkohol er en farlig gift å slippe løs, og tenk så dumme selv intelligente mennesker blir når de drikker...
8.Alkohol er i ferd med å bryte oss ned både fysisk og mentalt, og truer med å ødelegge vår nasjonale identitet, heter det i appellen.
9.Alkohol er ikke noe problem i Nordsjøen.
10.Alkoholforbruket er siden 1977 gått tilbake med hele 20 prosent, og det er også påvist en reduksjon i sykdommer som har sammenheng med alkohol.
11.Alkoholikerne har mer alkohol i sin bakgrunn, de har oftere alkoholiserte foreldre og ektefeller.
12.All statistikk de siste tiår viser at svingninger i totalforbruker av alkohol direkte påvirker dødeligheten av alkoholskader.
13.Aller helst ville jeg ha innført et nullprinsipp med en rimelig sikkerhetsmargin, loven vil idag gi uttrykk for en konsekvent holdning til alkohol og bilkjøring.
14.Alt forbruk av alkohol utover to glass daglig vil ha medisinske skadevirkninger på lang sikt i form av kreft, sykdommer i fordøyelses / nervesystemer eller eventuelle skader på foster.
15.Andre rådes til å bruke mindre salt, mettet fett og alkohol, og spise mer grovbrød, frukt og grønnsaker.
16.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
17.Bak de fleste selmord ligger der en historie av enten stoffmisbruk, alkohol, nervøse lidelser, ofte psykoser.
18.De fleste branner oppstår fordi man ikke tenker seg om, og ofte i forbindelse med at man har drukket alkohol.
19.Den eneste generelle bestemmelsen er forbudet mot å nyde alkohol på bussene, forteller Nygaard Pedersen.
20.Den saksmengden dere skal igjennom på rådsmøtet er temmelig omfattende : gamle og syke, jordmortjeneste, EDB i skolen, barne og ungdomsvern, alkohol i Uland osv., for å nevne noen.
21.Denne forskjellen er imidlertid ikke større enn at den kan ha blitt utjevnet ved at folk har handlet i nabobyen med lørdagsåpent pol, eller ved økt bruk av hjemmelaget alkohol, heter det i rapporten.
22.Det er i helgene problemene oppstår og det var alkohol med i spillet under det omfattende hærverket som skjedde nå sist helg, sier han.
23.Det er nå mulig å bruke blodprøvene fra promillekontroller til videre analyser, for å finne ut om vedkommende bruker alkohol regelmessig.
24.Det er sannsynlig at han manglet detaljerindringer forut for skytingen, men bevisstheten er blitt påvirket av alkohol, og i en tydelig affektsituasjon kan ikke hans bevissthet karakteriseres som sterkt redusert da han befant seg i leiligheten, sa overlege Gravem.
25.Det er selvfølgelig riktig at alkohol må være et sentralt tema i sjøvettarbeidet, men vi må ikke helt glemme andre viktige sider ved sikkerheten, sier Wiklund.
26.Det er typisk for tiltalte at han tvilte på sin egen maskuline identitet, og at han følte seg sterkere, flinkere, kjekkere og mer tess under påvirkning av alkohol.
27.Det er viktig med opplysning og bevisstgjøring når det gjelder unge og deres forhold til alkohol, påpekte hun.
28.Det finnes nok tusen måter å snike seg til alkohol på hvis man virkelig vil, påpekte Haugen.
29.Det finnes store mørketall når det gjelder alkohol, og det er vanskelig å få eksakte tall, sier Grete Botten.
30.Eftersom alkohol kan nedsette omdømmet.
Your last searches