Norwegian-Swedish translation of allvitende

Translation of the word allvitende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

allvitende in Swedish

allvitende
allmennadjective allvetande
Similar words

 
 

More examples
1.Man har simpelthen oppdaget at det er morsommere å konkurrere enn å sitte på sin høye hest og leke allvitende, sa han.
2.Allvitende personer bør allerede nå begynne å trimme de små grå.
3.Det er noen små kjempegode sopper som er kjempegiftige når de ikke er kokt, opplyser Hege Schøyen allvitende.
4.ET var utfra ønsket om å kommunisere med leseren på en annen måte enn den man gjør i bøker skrevet i tredje person som" allvitende" forfatter.
5.Foreldre behøver ikke alltid være store og sterke og allvitende.
6.Staten beskrives ofte i økonomiske sammenhenger som et allvitende og velmenende vesen.
7.Svar meg på det du, som er så allvitende !
8.Vi nektet å tro at det noen gang i vår lange fremtid skulle bli mulig å kunne skrive Schleppegrells gate uten at Den Allvitende Frøken var der med sin velbrukte rødblyant.
9.Menn er ikke alltid så store og sterke og allvitende som de er oppdratt til å være.
10.Da han kom tilbake, nikket han allvitende til Brehmer.
11.De tror selv at de er allvitende.
12.For å rettferdiggjøre det faktum at vi stadig fordømmer andre land og styreformer, har mange politikere stadfestet det prinsipp at de er allvitende.
13.Fra barnets synspunkt er mor og far i utgangspunktet allmektige, allvitende og fullkomne, og på det ytre plan kompenserer de også for vår totale hjelpeløshet, sårbarhet og litenhet.
14.Slike begrensninger eksisterer ikke for mnge norske politikere, som i prinsippet er allvitende.
15.Som barn trodde vi jo til å begynne med at mor og far var fullkomne og allvitende.
Your last searches