Norwegian-Swedish translation of anskuelse

Translation of the word anskuelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anskuelse in Swedish

anskuelse
allmenn? övertygelser
Synonyms for anskuelse
Similar words

 
 

More examples
1.Arealet ble godt utnyttet, og man kunne også i plassering og gruppering av de medvirkende, øyne noe av tallsymbolikken som finnes i den mozartske anskuelse.
2.Descartes rygget tilbake med et udødelig - Cogito ergo sum ! på sine likbleke lepper, og utfra dette raknet hele hans ganske avanserte anskuelse, og han fant seg sittende i den åndelige europeiske barnehave, suttende på den svenske dronnings finger.
3.Han omtaler homofilien som en djevelsk åndsmakt som forfekter en syndig og derfor djevelsk anskuelse.
4.Og det er riktig, fordi overbevisningen er intolerant, den ekskluderer den andre, den fører til inkvisisjon, forkjetring, viljen til å pålegge de andre sin egen anskuelse.
5.Statsraaderne er blevne domfældte, ikke fordi der kunde overføres dem nogensomhelst Handling, der krænkede Stortingsmajoritetens Ret, men fordi deres Anskuelse var en anden end Majoritetens.
6.Våre politikere vil da få en anskuelse i at ubåten har alle fordeler i denne leken.
7.Claude Simon er spesielt opptatt av hvordan han kan fremstille hvordan en hendelse eller anskuelse fremstår i erindringen," efterpå alt".
8.Konservatismen trenger derfor et supplement, og her utgjør en liberal anskuelse det mest nærliggende alternativ.
Your last searches