Norwegian-Swedish translation of antaste

Translation of the word antaste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antaste in Swedish

antaste
allmennverb antasta
Synonyms for antaste
Anagrams of antaste
More examples
1.Dersom SovjetUnionen har et markeringsbehov i Barentshavet, så er det ikke måten å gjøre det på å antaste norske forskningsfartøyer på ubestridt norsk område.
2.Det er litt pinlig å antaste vilt fremmede slik.
3.Som å arrangere picnic på en gate i Stockholm, eller antaste en kvinne (fra teatergruppen) på metroen i Paris, for å provosere frem en diskusjon med publikum som har vært vitne til opptrinnene.
Similar words

 
 

antaste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) antasteantastendeantastet
Indikative
1. Present
jegantaster
duantaster
hanantaster
viantaster
dereantaster
deantaster
8. Perfect
jeghar antastet
duhar antastet
hanhar antastet
vihar antastet
derehar antastet
dehar antastet
2. Imperfect
jegantastet
duantastet
hanantastet
viantastet
dereantastet
deantastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde antastet
duhadde antastet
hanhadde antastet
vihadde antastet
derehadde antastet
dehadde antastet
4a. Future
jegvil/skal antaste
duvil/skal antaste
hanvil/skal antaste
vivil/skal antaste
derevil/skal antaste
devil/skal antaste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha antastet
duvil/skal ha antastet
hanvil/skal ha antastet
vivil/skal ha antastet
derevil/skal ha antastet
devil/skal ha antastet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle antaste
duville/skulle antaste
hanville/skulle antaste
viville/skulle antaste
dereville/skulle antaste
deville/skulle antaste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha antastet
duville/skulle ha antastet
hanville/skulle ha antastet
viville/skulle ha antastet
dereville/skulle ha antastet
deville/skulle ha antastet
Imperative
Affirmative
duantast
viLa oss antaste
dereantast
Negative
duikke antast! (antast ikke)
dereikke antast! (antast ikke)
Your last searches