Norwegian-Swedish translation of antikrist

Translation of the word antikrist from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antikrist in Swedish

antikrist
allmenn? antikrist
Similar words

 
 

Wiki
«Antikrist» kan også referere direkte til satan. Antikrist (gresk ???? /anti/, «mot» og «i steden for», og ???????, «den salvede», som referer til Kristos, «Kristus») er innen kristendommens eskatologi en eller flere personer som anses for å oppfylle de bibelske profesiene om en som vil motsette seg Kristus og sette seg selv inn som stedfortreder i Kristi sted. Uttrykket fremkommer fem ganger i Johannes' første og andre brev i Det nye testamente - en gang i flertallsform og fire ganger i entallsform - og er oftest assosiert med troen på en konkurrerende og antatt ond eksistens motsatt Jesus fra Nasareth.[1] Det refereres også til Antikrist tidligere i Bibelen, blant annet i Daniels bok («den gudløse»).

More examples
1.Det gjør også" En kort fortelling om Antikrist" av Tolstojs russiske samtidige Vladimir Solovjov, en filosof det er oppstått ny interesse for idag.
2.Bare den Antikrist vi har i vente, stiller oss overfor noe lignende, noe enda mer byrdefullt.
3.Der styrer en religiøs fanatiker sine tilhengere ut i et blodbad heller enn å godta at det brasilianske keiserdømme er avskaffet og republikken (AntiKrist) innført.
Your last searches