Norwegian-Swedish translation of antonym

Translation of the word antonym from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antonym in Swedish

antonym
lingvistikknoun antonym
Synonyms for antonym
Similar words

 
 

Wiki
Et antonym (fra gresk; anti = mot og onoma = navn) er et ord som har motsatt betydning av et annet ord. Ord kan ha flere forskjellige antonymer. Både liten og kort er antonymer til lang.

Your last searches