Norwegian-Swedish translation of asiat

Translation of the word asiat from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

asiat in Swedish

asiat
etnologi - mannnoun asiat
Similar words

 
 

More examples
1.At en asiat fra et utviklingsland fremstår med slike pretensjoner, er i seg selv nok til å vekke motstand i den vestlige verden og gir forfølgelsene et islett av rasisme som nok har vakt betenkeligheter selv i liberale kretser i USA.
2.En såret asiat får hjelp av en politimann efter siste voldsdøgn i Birmingham.
Your last searches