Norwegian-Swedish translation of assistent

Translation of the word assistent from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assistent in Swedish

assistent
mannnoun assistent
Synonyms for assistent
Derived terms of assistent
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten er det en evig byggeplass, skyter Pers kone Karin inn, hans viktigste assistent og medhjelper.
2.Dessuten hadde jeg en dyktig assistent.
3.Flakstad kom til Asker i 1975 og virket den første tiden som assistent under Trond Sanderud.
4.Forresten, sier han eftertenksomt - det må vel bli til noe, siden jeg har fått penger til en assistent.
5.Førskolelæreren har en assistent ved siden av seg og ofte også en praktikant, slik at det da blir fem - seks barn pr. voksen.
6.Hans assistent ? sa Jørgensen.
7.Har dere noengang lagt merke til den knallrøde kammen over tiurens øyne, spør videnskapelig assistent Atle Mortensen.
8.I Oslo begynte solformørkelsen nøyaktig klokken 19.16 og var over klokken 20.35, forteller videnskapelig assistent ved Solobservatoriet på Harestua Bo Andersen.
9.Jeg har vært sykemeldt siden november fra arbeidet som assistent ved Bjølsen fritidshjem.
10.Skiskyttereliten har nettopp avsluttet en samling i Vauldalen, og skal denne uken ha en såkalt fleksibel samling på Austlid som munner ut i et internasjonalt renn samme sted om snaut to uker, sa rikstrener Aaberg som var assistent til den tidligere rikstreneren for skiskytterne, Ole Per Strædet.
11.Vi har valgt å studere Gambias utvikling, først og fremst fordi den kan snus eller stoppes, sa vitenskapelig assistent Jon Martin Trolldalen da prosjektet ble presentert på et møte i Det Norske Geografiske Selskap torsdag.
12.Vi håper at riktig mange katteelskere vil bli medlem av Huskattforeningen, sier foreningens formann Bjarne Braatad, vitenskapelig assistent ved Norges Landbrukshøgskole og en av våre fremste katteforskere bl.a. med doktorgraden på emnet utviklingen av synssystemet hos katter.
13.Vurderingen av materialet i det arkiv som er funnet efter C. J. Hambro i en kjeller i Skovveien, vil bli høyt prioritert, sier videnskapelig assistent Vidar Øverland i Riksarkivet til Aftenposten.
14.Alternativt håpet Mobil at Regjeringen skulle gå inn for en ansvarsoverføring i 1990 og at dette skulle bli efterfulgt av en femårsperiode med Mobil som teknisk assistent for Statoil.
15.Arbeidet ledes av dekorasjonsmaler Kåre Limseth og hans assistent Kaja Kollandsrud.
16.Assistent Leif Inge Wikse, kapellan Reidar Kirkevold, kontordame Hildegunn Myklebost, assistent Roger Hilleren, husmor Hilde Thoresen og sjømannspresten.
17.Bare bokbinderen og hans assistent er det de engang var, utad.
18.Begynnerlønn ved fylte 18 år i de forskjellige" assistent"stillinger er lønnstrinn 7, som på 40 timers uke gir kr. 36,70 pr. time og på 37.5 timers uke gir kr. 39,15 pr. time.
19.Bjarne Braastad, 29, vitenskapelig assistent ved Norges landbrukshøgskole og formann i Huskattforeningen, betegner seg selv som Norges største katteelsker, og påstår at han kan snakke i timevis om katten og dens fortrinnlige egenskaper.
20.Bjørkenes har tidligere vært assistent i denne tjeneste.
21.Borge var videnskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 196970, og begynte i Norske Folk i 1971, der han i de siste årene var sjefaktuar før han i 1980 ble selskapets toppsjef.
22.Burde ikke politikere tenke igjennom om ikke en øremerket lisensordning i beskjeden størrelse ville gi mye igjen for pengene, sier Helgeland, som har tilbragt tre år på Handelshøyskolen som videnskapelig assistent i markedsøkonomi.
23.Både selskapets ledelse og dets tekniske og menneskelige ressurser skal trekkes med i samarbeidet, som vil bli langt mer omfattende enn de ordninger med et utenlandsk selskap som" teknisk assistent" som man har hatt hittil.
24.Carlsson er vitenskapelig assistent på Institutt for teoretisk astrofysikk, og Arisland arbeider med sitt hovedfag på Institutt for informatikk.
25.De føler kanskje dessuten at de blir trukket inn i husholdsvirksomhet nærmest som ektefellens assistent, sier sosialantropologen Marianne Gullestad ved Universitetet i Bergen.
26.De seks løperne rikstrener Ole Per Strædet og hans assistent, Viggo Aaberg har å velge mellom i Sarajevo, er alle hver for seg gode nok til å gå helt til topps.
27.De to legene - en anestesilege fra Burkina Faso, som har arbeidet i Poitiers i åtte år, og hans ennå ikke ferdig utdannede franske assistent - er arrestert siktet for overlagt drap.
28.Derefter overtok Sigurd Ravndal med Svein Gunnar Førsund som assistent.
29.Det blir lange arbeidsdager for staben, som er skåret ned fra ni til seks efter flyttingen, og som, foruten sjømannspresten og de to som allerede er nevnt, består av kapellan Reidar Kirkevold, kontordame Hildegunn Myklebost og assistent Leif Inge Wikse.
30.Det er videnskapelig assistent Turid Karlsen Seim, Ski.
Your last searches