Norwegian-Swedish translation of assosiert

Translation of the word assosiert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assosiert in Swedish

assosiert
foretakadjective associerad
Synonyms for assosiert
Similar words

 
 

More examples
1.Du blir jo assosiert med filmfestivalen i Cannes efter 32 år på rad i middelhavsbyen.
2.European Space Agency (ESA), der Norge er assosiert medlem, er et eksempel på dette.
3.Havbruk er slik jeg ser det nødt til å bli et vekstområde, sier direktør Odd Steinsbø i Fiskeoppdretternes Salgslag, som nærmest er assosiert med Norske Fiskeoppdretteres Forening, til Aftenposten.
4.Navnet KonTiki blir ute i verden assosiert med meg.
5.Til nå har vi som assosiert medlem hatt observatørstatus.
6.Vi har vært opptatt av ikke å bli assosiert med disse, forteller Tvedt, som nå setter sin lit til Universitetsforlaget.
7.Algeries oljeminister Belkacem Nabi antydet i Wien at OPEC bør åpne adgang til visse former for assosiert medlemskap for land som nå ikke er medlemmer.
8.Betegnelsen århundrets biografi går derfor i første rekke hverken på Janssens betydning som en århundrets kunstner og kronikør, eller hans kunsts tidskritiske aspekter, men på det faktum at forskeren her har lagt alle biografiske kort på bordet på en måte man ellers bare opplever når objektet, og alle mennesker assosiert med det, forlengst har forlatt det timelige, og helst ikke har noen sørgende - hevnende efterlatte som tar vare på eftermælet.
9.De fleste vestlige industriland - inklusive Japan, Australia og New Zealand - er medlemmer i IEA, mens Norge er såkalt assosiert medlem.
10.Det virket så urettferdig at disse fikk en høystatus, mens bekjennende kvinners bøker nærmest ble assosiert med noe negativt.
11.Foreløbig bare med et slags assosiert medlemskap.
12.Foreningen Norden er vel snart bare assosiert med et eller annet minne om god søndagsstekspising på Akershus slott.
13.Frem til idag har Norge kun vært assosiert medlem av den europeiske romfartsorganisasjonen.
14.Grete har jo løpt for og vært assosiert med Adidas i alle år.
15.Norge er assosiert medlem i ESA.
16.Norge er idag assosiert medlem av ESA (European Space Agency) - en europeisk samarbeidsorganisjon for utvikling av romteknologi og romindustri.
17.Norge er idag assosiert medlem av ESA - European Space Agency, men Regjeringen ønsker å komme frem til et opplegg som vil gi Norge fullt medlemskap i organisasjonen.
18.Regjeringen oppfordres nå til å ta de nødvendige skritt for å sikre Norge, som idag er assosiert medlem av ESA, fullt medlemskap.
19.Samme synspunkter kom frem da tanken om et assosiert norsk medlemsskap i EPS, EFs politiske samordningsorgan ble luftet.
20.Som assosiert medlem av ESA er Norge med på å utvile ERS1.
21.Vi kan velge å ta mye av stoffet som satire, mild og myk, over flukten bort fra revolusjonen og mangt av det som med rette eller urette er assosiert med syttitallet.
22.I de fleste tilfellene dreier det seg ikke engang om sponsoravtaler, vi bare gir bort klær til folk vi mener det er positivt å bli assosiert med, sier Eggum.
23.SimXtragedien skyldes delvis at folk som har vært assosiert med selskapet har vært mer opptatt av å tjene penger selv enn av selskapet, er en kommentar som kommer på vegne av investorer i London, som nå trolig taper betydelige beløp på sine SimXaksjer.
24.Assosiert til gruppen er det britiske Labour, det vesttyske SPD og det franske sosialistpartiet.
25.Avdelingsdirektør Farouk AlKasim fremholdt at det bør være mulig å få solgt Trollgassen, og at en avtale om salg av Trollgass bør kunne inkludere salg av gass fra andre felter, inklusive assosiert gass.
26.De fikk" assosiert medlemskap".
27.Derimot var basilicum assosiert med hat, ondskap og baktalelse i det gamle Europa.
28.Det er presidenten i Norsk Skipsmeglerforbund, Jan Ryver, som sier dette i en kommentar til at Rederiforbundet er gått ut med et tilbud om assosiert medlemskap til uavhengige norske skipsmeglerfirmaer som hovedsakelig driver internasjonal virksomhet.
29.Det store og avgjørende spørsmål alle nå stiller seg er hva som vil skje hvis det under folkeavstemningen, som efter planen skal holdes i juli, blir flertall for at NyCaledonia fortsatt skal være fransk og imot at øyene blir selvstendige og assosiert med Frankrike.
30.Det tredje skritt på veien er at Stortinget vedtar at Norge, som hittil har vært assosiert medlem av den europeiske romorganisasjonen ESA, skal søke om fullt medlemskap.
Your last searches