Norwegian-Swedish translation of assurere

Translation of the word assurere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assurere in Swedish

assurere
forsikreverb försäkra
More examples
1.Hafslundkonsernet har nylig hatt en anbudskonkurranse for forsikringsselskapene det er aktuelt for konsernet å assurere i.
2.Hvordan skal man assurere seg mot gjentagelser ?
3.Men de må assurere seg slik at de ikke blir til byrde for offenligheten.
Similar words

 
 

assurere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) assurereassurerendeassurert
Indikative
1. Present
jegassurerer
duassurerer
hanassurerer
viassurerer
dereassurerer
deassurerer
8. Perfect
jeghar assurert
duhar assurert
hanhar assurert
vihar assurert
derehar assurert
dehar assurert
2. Imperfect
jegassurerte
duassurerte
hanassurerte
viassurerte
dereassurerte
deassurerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde assurert
duhadde assurert
hanhadde assurert
vihadde assurert
derehadde assurert
dehadde assurert
4a. Future
jegvil/skal assurere
duvil/skal assurere
hanvil/skal assurere
vivil/skal assurere
derevil/skal assurere
devil/skal assurere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha assurert
duvil/skal ha assurert
hanvil/skal ha assurert
vivil/skal ha assurert
derevil/skal ha assurert
devil/skal ha assurert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle assurere
duville/skulle assurere
hanville/skulle assurere
viville/skulle assurere
dereville/skulle assurere
deville/skulle assurere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha assurert
duville/skulle ha assurert
hanville/skulle ha assurert
viville/skulle ha assurert
dereville/skulle ha assurert
deville/skulle ha assurert
Imperative
Affirmative
duassurer
viLa oss assurere
dereassurer
Negative
duikke assurer! (assurer ikke)
dereikke assurer! (assurer ikke)
Your last searches