Norwegian-Swedish translation of avholdt

Translation of the word avholdt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avholdt in Swedish

avholdt
allmenn? innehas
Synonyms for avholdt
Similar words

 
 

More examples
1.Per Borten - omdiskutert og avholdt" heter siste skudd på det treet som bærer norsk politisk litteratur.
2.(Det har nylig vært avholdt en rekke distriktsvise amatørmaleriutstillinger).
3.Det blir avholdt valg i Nicaragua den 4. november, og det har heller aldri kommet offisielle signaler om noe annet.
4.Det vil bli avholdt sjøforklaring onsdag, opplyser informasjonssjef Hans Chr. Bangsmoen hos Wil.
5.Erfaringer fra de kommuner som allerede har avholdt bøsseinnsamling, viser at man denne gang får inn opp til dobbelt så mye penger i bøssene enn det som er vanlig ved slike aksjoner, forteller Rolf Ljundquist, som representerer de tre innsamlingsorganisasjonene Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors.
6.Hvis denne konferansen var blitt avholdt for fem år siden, ville man ikke hatt tredjeparten så mange deltagere.
7.Straks jeg mottok verneombudets brev innkalte jeg også til et møte som vil bli avholdt tirsdag.
8.Vi har ennå ikke full oversikt over hvor mange skoler som ikke avholdt planlagte eksamener, sier Jon Chr. Løken i seksjon for videregående skoler i KUD.
9.110 land sluttet opp om resolusjonen, 22 stemte imot, 18 land avholdt seg fra å stemme.
10.AKPs internasjonale sekretær hadde som sagt stått sentralt i komiteens arbeid, og var avholdt og godt likt av alle.
11.Aksjon Spar Saltfjellet avholdt i helgen sitt årlige Saltfjelltreff med over 150 deltagere.
12.Alle medaljer er oppnådd på Hamar der Kjøttbransjens Landsforbund har avholdt sin årlige fagkonkurranse.
13.Alle partier har ennå ikke avholdt sine nominasjonsmøter, men legger man nominasjonskomieenes innstilling til grunn, og forrige valgs mandatfordeling, blir antallet seks av femten.
14.Alt dette til et underlag av sober funk eller trauste ballader som munner ut i" If Only for a Moment" med fioliner og det hele, sentimental og selvhøytidelig, som om Rod McKuen nettopp hadde avholdt seminar.
15.Alt taler for at det skal lykkes.Det vil bli avholdt løp hver mandag og torsdag fra 3. mai til 12. november, så å si da.
16.Arbeidene som ialt vil koste nesten 22 millioner kroner er nå kommet så langt at kranselag er avholdt.
17.Arbeiderpartiet foreslo en fastfrysing av kollektivtakstene og reduserte takster på flerreisekort, og enkeltbillett over korte strekninger, men kom i mindretall fordi de ansattes representanter i Sporveisstyret avholdt seg fra å stemme fordi takstpolitikken og innføring av takstsoner skulle studeres nærmere.
18.Arrangørene ville nødig tippe besøkstallet for Mikrodata 84, men viste til en lignende messe som ble avholdt i København siste uke, der det var 55 000 besøkende.
19.Aslaug Børke var en ener i sitt yrke, avholdt og respektert av alle i skolesamfunnet, kolleger, elever og foreldre.
20.At den siste fagsamling er avholdt, betyr imidlertid ikke at kvinnene nå mister kontakten med hverandre.
21.At kontrollen ble avholdt kom ikke som noen bombe eftersom DFS da var i startfasen med sitt antidopingsarbeide.
22.Av de 390 gyldige stemmer fikk Genscher kun 241, mens 127 delegerte stemte nei og 22 avholdt seg fra å stemme.
23.Begge to hadde avgitt positive tester, spor av anabole stereoider ble funnet i urinen før avreise hjemmefra i en test kanadierne avholdt selv.
24.Bjørgulf Omholt ble fort en avholdt lege i Horten.
25.Blant annet at han til tross for at han var siktet for væpnet bankran allerede i 1982, ikke avholdt seg fra å fortsette den kriminelle virksomheten.
26.Blir det aktuelt med Sverigelandskamp, vil det umiddelbart efter kretslagsturneringen i Elverum bli avholdt en elitejenteleir, efter modell av landslagssamlingen i Sandefjord.
27.Britisk domstols helt gjennomførte holdning til" fair play" i forhold til de tiltalte før skyldspørsmålet er avgjort, har hittil avholdt advokatene i saken fra å karakterisere noen av de to som sitter i tiltaleboksen.
28.Ca. 75 prosent av velgerne stemte for et grunnlovstillegg, som åpner adgang til å gi utlendinger stemmerett, ved en folkeavstemning avholdt samtidig med valget til Europaforsamlingen.
29.Chefredaktör Arne Ruth i den store Stockholmavisen Dagens Nyheter var med på en omfattende nordisk TVkonferanse, som ble avholdt i Stockholm sist helg.
30.Da det ble avholdt generalforsamling i Statoil sist onsdag, tilkjennegav Johnsen dette klart i en tale som man i Olje og energidepartementets korridorer betegner som svært oppsiktsvekkende.
Your last searches