Norwegian-Swedish translation of avse

Translation of the word avse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avse in Swedish

avse
syfteverb avse
Synonyms for avse
Derived terms of avse
Anagrams of avse
More examples
1.(En annen sak er at Statoil og andre norske storselskaper som Norsk Hydro burde kunne avse mye mer til idretten).
2.Budsjettene i departementet er så stramme at vi ikke har mye å avse til et slikt formål.
3.De som ikke har penger å avse, bidrar med desto større arbeidsinnsats, Både gamle og unge er med, det bæres sten og sand, det mures og snekres.
4.Dersom man ikke skriver noe selv, henvender man seg til de låtskriverne man synes er bra, og spør om de kan avse noe.
5.Det berettes endog - i de mest ekstreme tilfeller om forretningsinnehavere som selv har maktet å holde innbruddstyver i sjakk, men fått beskjed fra politivakten om at man dessverre ikke har mannskaper å avse.
6.Det er ikke et spørsmål om vi skal huse ulven eller ikke, spørsmålet er hvor vi kan avse arealer, og når dette skal skje.
7.Det var imidlertid ikke så lang tid han hadde å avse til sin gamle venn fra Norge som en av de få som hadde lykkes i å ta seg inn i det lukkede landet.
8.En uforholdsmessig stor del av landets sparsomme ressurser brukes på krigen mot geriljabevegelsene, og det blir lite å avse til mer byggende oppgaver.
9.Endringsforslaget gikk ut på at Gryllefjord på Senja skulle avse redningsskøyte i seks uker (fra 15. februar til 1. april) til fordel for Lofotfisket, mens Vesterålen skulle dekkes av en redningsskøyte med helårsstasjonering i Myre.
10.Et fuktig rom er alt hva Oslo byplankontor ser seg istand til å avse for bymodellen som er blitt oppdelt og lagt i pappesker i reoler.
11.FRA norsk side er det blitt betraktet med forståelse at vårt vestlige frendefolk ikke har funnet ressurser å avse til et nasjonalt forsvar, i og med at landet når det gjelder innbyggertall er det minste i NATO.
12.Fotografi av vinneren ville vi dog svært gjerne ha på trykk i Aftenposten, og vi ba naturlig nok storfavoritten om han kunne avse et par sekunder til å ta et seiersbillede før start.
13.Gruppen har fått to rom til eksklusivt bruk, og de eldre har selv bidratt til møbleringen med det de kan avse av eget inventar.
14.Han skildret badets gleder i lyriske ordelag og oppfordret byens befolkning og bystyremedlemmene til å avse halvannen time i badet når høstmørket senker seg over hovedstaden og man kan trenge en smule fornyelse av kropp og sinn.
15.Har man dette, og i tillegg et rom å avse, da er det bare å søke.
16.Hun utelukker imidlertid ikke at omtalen av museumsplanene nå vil avstedkomme henvendelser fra folk som mener å ha" sterke" patenter å avse.
17.Hvis du kunne avse noen få tusen kroner kunne jeg få fullført min nye roman...
18.Hvorfor ikke avse halvannen time i Vikateatret til denne danseforestillingen som er beregnet på ungdom og voksne ?
19.I Oslo har alle kommunale ungdomsklubber, ungdomsskoler og videregående skoler fått tilbud om forestillinger, det er vel verdt å avse en skoletime til den.
20.Ifjor måtte man avse tjenestemenn for å bistå ved de lokale ligningskontorer, heter det.
21.Kanskje betales det fem tusen kroner årlig for mannens livs og risikoforsikring og det er hva familien kan avse.
22.Mens hun dekket bordet i den vesle bua på holmen, forsøkte Turi å regne ut hvor lang tid hun og Thomas turde avse til frokosten.
23.Mer enn tre timer trenger man ikke å avse, så har man fått sine kilometre.
24.Når vedkommende ansvarlige myndigheter ikke har midler å avse til bygging av offentlig vei eller bro, men byggingen allikevel blir realisert ved at private interessenter opptar lån i anledningen, kan låntagerne få Stortingets tillatelse til å oppkreve bompenger for å få dekket avdrag og renter på lånet.
25.Olympiakomiteen har ingenting å avse og altså ingen som finner det umaken verd å stille opp med sponsoravtaler.
26.Politiet der ba også om bistand fra Egruppen eller drapsavsnittet, men denne gruppen hadde ikke folk å avse igår.
27.Racing Club Paris kunne ikke avse Arne Larsen Økland, slik at Lillestrøm får ikke låne ham til Intertotokampen mot Banik Ostrava fra Tsjekkoslovakia.
28.Så hvis noen har gammelt, rent sengetøy å avse, tar vi det gjerne imot ! sier pensjonistene på Nordstrandhjemmet.
29.Utvalget ønsker seg flere foreldre som kan avse en eller to kvelder i uken til de unge.
30.Vi merker oss også at klubben akter å privatfinansiere hallanlegget slik at byggingen ikke vil gå ut over de bevilgninger Oslo kommune kan avse til andre viktige oppgaver for Osloidretten.
Similar words

 
 

avse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avseavsendeavsett
Indikative
1. Present
jegavser
duavser
hanavser
viavser
dereavser
deavser
8. Perfect
jeghar avsett
duhar avsett
hanhar avsett
vihar avsett
derehar avsett
dehar avsett
2. Imperfect
jegavså
duavså
hanavså
viavså
dereavså
deavså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsett
duhadde avsett
hanhadde avsett
vihadde avsett
derehadde avsett
dehadde avsett
4a. Future
jegvil/skal avse
duvil/skal avse
hanvil/skal avse
vivil/skal avse
derevil/skal avse
devil/skal avse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsett
duvil/skal ha avsett
hanvil/skal ha avsett
vivil/skal ha avsett
derevil/skal ha avsett
devil/skal ha avsett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avse
duville/skulle avse
hanville/skulle avse
viville/skulle avse
dereville/skulle avse
deville/skulle avse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsett
duville/skulle ha avsett
hanville/skulle ha avsett
viville/skulle ha avsett
dereville/skulle ha avsett
deville/skulle ha avsett
Imperative
Affirmative
duavs
viLa oss avse
dereavs
Negative
duikke avs! (avs ikke)
dereikke avs! (avs ikke)
Your last searches