Norwegian-Swedish translation of avskjed

 
 

Wiki
Avskjed i juridisk (arbeidsrettslig) forstand er det at en arbeidsgiver bringer et arbeidsforhold til opphør med umiddelbar virkning. Dette er i motsetning til oppsigelse da arbeidsforholdet opphører etter en lovbestemt eller nærmere avtalt frist (oppsigelsesfrist).

More examples
1.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
2.Med Knut Getz Wolds avskjed skjer det også et generasjonsskifte i Norges Bank.
3.For meg gikk overgangen smertefritt, sier Ragnar Wiik, - selv om jeg ikke var så lite bitter da jeg tok avskjed med Marinen i 1947.
4.I anledning av min avskjed" ble jeg kritisert med hensyn til homoseksuelle forbindelser", men denne kritikk" tilbakviste jeg på det mest bestemte, som fullstendig ubegrunnet".
5.Ja, du søker jo alltid avskjed når man minst venter det.
6.Synes du massemedia var for tøffe med deg da de forlangte din avskjed efter VMfiaskoen ?
7.ALLE DE NI medlemmene av Argentinas øverste militære domstol har søkt avskjed, men president Raoul Alfonsin har foreløbig ikke tatt stilling til søknadene.
8.Aarflot blir bl.a. oppfordret til å søke avskjed.
9.Amerikanske marineinfanterister tar avskjed med lokalbefolkningen.
10.Anne Burford søkte tilsist avskjed, noe presidenten innvilget.
11.Arne Treholt ble fredag for en uke siden gitt avskjed av Regjeringen i statsråd, med begrunnelse i statstjenestemannslovens bestemmelser om grov krenkelse av tjensteplikter og uverdighet i stillingen.
12.At Ustinovs fravær skulle ha politiske årsaker, er det ingen iakttagere i Moskva som tror, selv om generalstabssjef Ogarkovs brå avskjed nylig kan friste til spekulasjoner.
13.Avskjed først, så kanskje ambassadør.
14.Berg vil trolig få avskjed som statssekretær i ett statsråd, for så å bli utnevnt til ambassadør uken efter.
15.Ble alvorlig syk, og var innstilt på å måtte søke avskjed.
16.Blomberg så seg nødt til å søke avskjed, men avslo å skilles fra sin brud i det lykkelige ekteskap.
17.Byråsjef i Utenriksdepartementet Arne Treholt gis avskjed fra sitt embete i medhold av lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 15.
18.Chiles president Augusto Pinochet erklærte tirsdag unntakstilstand i landet i et forsøk på å kvele en bølge av terroristangrep som iløpet av en uke har krevd ti menneskeliv og ført til at hans regjering mandag søkte avskjed.
19.DET er derfor ikke så underlig at beslutningen om å be om avskjed er blitt oppfattet som et tegn på at denne fysiske kjempe i ambassadebygningen på Drammensveien er gått trett av uopphørlig å befinne seg i offentlighetens lys.
20.DITLEF MONSTAD er av Kirke og undervisningsdepartementet meddelt avskjed i nåde fra embedet som sogneprest i Vår Frelsers menighet i Haugesund og prost i Karmsund prosti ved nådd aldersgrense.
21.Da Kripos tok avskjed med Oslo politikammer i 1959, var det 33 personer knyttet til sentralen.
22.Da Owren tok avskjed med Forsvaret i 1978 og førtidspensjonerte seg selv efter eget initiativ, hadde han en høyt dekorert karriere bak seg.
23.Da ble han utnevnt til kommandant på Fredriksten festning, en stilling han hadde frem til han tok avskjed i 1963.
24.Da lensmannen og jeg hadde tatt avskjed med Mikkel Gaino, tok vi inn på pensjonatet igjen.
25.Datteren Kjersti var også på plass da venner i Laksevatn tok avskjed med sin prest.
26.De fremhever at den nåværende innehaver av professoratet i konflikt og fredsforskning bør søke avskjed fra sin stilling, dersom han ikke finner seg til rette med den ramme og innretning faget har.
27.De opplysninger som sovjetiske kilder spredte i dagene efter Ogarkovs avskjed om at han var blitt utnevnt til sjef for Vorosjilovakademiet i Moskva, er feilaktige.
28.De som var aktive i borgerkrigen 193639, hvorav en god del noen år senere kjempet med Hitlers styrker på Østfronten, har tatt eller holder på å ta avskjed.
29.De to regjeringssjefer tok lørdag kort og kjølig avskjed og holdt adskilte pressekonferanser - et sikkert tegn på motstridende synspunkter og en lite hjertlig stemning.
30.Den 1. desember 1949 ble SmithKielland utnevnt til kammerherre og hoffmarskalk hos H.M. kong Haakon, for så i 1955 å bli utnevnt til hoffsjef - en stilling han innehadde til 1966, da han ble innvilget avskjed i nåde.
Your last searches