Norwegian-Swedish translation of avskoge

Translation of the word avskoge from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avskoge in Swedish

avskoge
fjerne skogverb skala av
More examples
1.For å bedre dens matforhold har StorElvdal viltnevnd sammen med StorElvdal Grunneierforening satt i gang forsøk med å avskoge områder med løvskog og så gjødsle disse, for at det skal bli bedre beitemuligheter for elgen.
Similar words

 
 

avskoge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avskogeavskogendeavskogd
Indikative
1. Present
jegavskoger
duavskoger
hanavskoger
viavskoger
dereavskoger
deavskoger
8. Perfect
jeghar avskogd
duhar avskogd
hanhar avskogd
vihar avskogd
derehar avskogd
dehar avskogd
2. Imperfect
jegavskogde
duavskogde
hanavskogde
viavskogde
dereavskogde
deavskogde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avskogd
duhadde avskogd
hanhadde avskogd
vihadde avskogd
derehadde avskogd
dehadde avskogd
4a. Future
jegvil/skal avskoge
duvil/skal avskoge
hanvil/skal avskoge
vivil/skal avskoge
derevil/skal avskoge
devil/skal avskoge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avskogd
duvil/skal ha avskogd
hanvil/skal ha avskogd
vivil/skal ha avskogd
derevil/skal ha avskogd
devil/skal ha avskogd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avskoge
duville/skulle avskoge
hanville/skulle avskoge
viville/skulle avskoge
dereville/skulle avskoge
deville/skulle avskoge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avskogd
duville/skulle ha avskogd
hanville/skulle ha avskogd
viville/skulle ha avskogd
dereville/skulle ha avskogd
deville/skulle ha avskogd
Imperative
Affirmative
duavskog
viLa oss avskoge
dereavskog
Negative
duikke avskog! (avskog ikke)
dereikke avskog! (avskog ikke)
Your last searches