Norwegian-Swedish translation of avslag

Translation of the word avslag from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avslag in Swedish

avslag
allmennnoun avslag
Synonyms for avslag
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom et tiltak (hun mener hytte) ikke vil være til hinder for relevante arealdisponeringshensyn, bør dispensasjon gis uavhengig av om andre tidligere har fått avslag.
2.Lovteksten innebærer at man får avslag på en søknad, hvis det er gitt uriktige opplysninger.
3.Da karnevalskomiteen fikk avslag på en søknad om 300 000 kroner, ble det holdt et møte i Dagbladet, der oppe hvor redaktører og slikt beveger seg, høyt over meg, og så var det noen som mente at vi burde sette i gang.
4.Dersom saken var blitt behandlet på vanlig måte ville Labuschagne fått avslag, sier Lund.
5.Et ytterst beklagelig avslag, mener formannen i Nordisk Ministerråds rådgivende komite for almenkulturell virksomhet, Reidun Berg.
6.Har noen fått avslag på sin søknad ?
7.I de få tilfeller der avslag om vedlikehold blir begrunnet, skylder utleieren på økonomien, - blant annet at husleiene er så lave at det ikke er rom for tilfredsstillende vedlikehold.
8.Ja, fire ganger med fire avslag.
9.Jeg aksepterer forsvarssjefens avslag, selv om jeg er meget skuffet, sier Ronald Bye, formann i Landsrådet for Heimevernet.
10.Jeg efterlyser en faglig begrunnelse for et slikt avslag, sier Kaggestad, som gjennom NFIF har innstilt Husby til OLkomiteen.
11.Jeg oppfatter Industridepartementets svar som et definitivt avslag på vår forespørsel om statlig medvirkning i reorganiseringen av Bergens Mekaniske Verksteder Solheimsviken, sier varaordfører i Bergen, Henrik Lisæth, til NTB.
12.Kommunaldepartementet har gitt regelverket til innvandringsstoppen, og vi har lagt disse reglene til grunn for våre avslag.
13.Landbruksministeren Finn T. Isaksens kontante avslag på henvendelsen fra Gartnerhallen om å få et lovforbud mot handel med SydAfrika er beklagelig.
14.Man må ikke trekke den feilaktige konklusjon, at de som har fått avslag på en søknad om skoleplass, nødvendigvis også er uten arbeide, understreker han.
15.Men selv om metoden om" dråpen som får begeret til å flyte over", er tillatelig, må det vises en viss forsiktighet med å begrunne avslag på denne måten.
16.Når vi undersøker forholdene nærmere, er det svært ofte manglende kvalifikasjoner som ligger bak slike avslag, sier han.
17.Sunniva har søkt om medlemsskap i begge skuepillerforeningene, men fikk avslag.
18.Ta derfor ikke et avslag for endelig.
19.Vi anser ikke fergekontorets anbefalte avslag på vår konsesjonssøknad som et endelig nei.
20.Vi fikk avslag fordi Kulturdepartementet hevder vi representerer en næringsinteresse, sier daglig leder ved skolen, Robert Jørgensen.
21.Vi fikk avslag på søknaden om plass og brev om at vi sto på venteliste, midt i fellesferien.
22.Vi hadde 1700 søkere til 1100 plasser, for de 600 som fikk avslag i første omgang har vi heldigvis fått noen åpne plasser siden.
23.Vi har aldri fått noe direkte avslag på våre søknader, vi har simpelthen ikke fått noe svar i det hele tatt, man kan trygt si at polakkene har valgt å trenere saken, sier Andenæs.
24.Vi har ennu ikke fått det formelle avslag, men vi har skjønt hvilken vei det bærer.
25.Vi har slitt så lenge, og fått så mange avslag.
26.Vi kan ikke se at det fra Stortingets side er satt klare grenser for omfanget av prøvedriften, slik at det skulle være departementets oppgave å vurdere avslag.
27.Vi skal idag ha et møte med arkitekten, Trygve Kleiven A / S. Bygningsrådets avslag betyr trolig at planene må omarbeides og at naboer igjen må varsles.
28.Vi søkte om dispensasjon for å opprettholde bemanningen og driften av Eik, men fikk avslag.
29.A / S NORVING i Kirkenes har fått avslag på sin søknad om konsesjon for ruteflyvning på strekningen StavangerGøteborg.
30.A / S Norsk Lydskole var blant dem som søkte nærradiokonsesjon i mai, men skolen fikk avslag.
Your last searches