Norwegian-Swedish translation of barmhjertighet

Translation of the word barmhjertighet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barmhjertighet in Swedish

barmhjertighet
allmenn? barmhärtighet
Synonyms for barmhjertighet
Derived terms of barmhjertighet
Similar words

 
 

More examples
1.Det koster som regel lite å være storsinnet mot de navnløse i massene langt unna, og vise godhet og barmhjertighet når de store innsamlinger finner sted.
2.Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
3.Vis godhet og barmhjertighet, enhver mot sin bror.
4.I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
5.Kjærlighet, sannhet og barmhjertighet.
6.Barmhjertighet jeg ?
7.Det dreier seg om frihet, likhet og brorskap, trofasthet og ærlighet, nestekjærlighet og barmhjertighet.
8.Det er ikke mye barmhjertighet over den grusomme skikken med å snøre småpikenes føtter slik at voksne kvinner ikke fikk større ben enn de kunne bruke den skoen Karsten Valen her viser frem.
9.Det finnes nemlig en sammenheng hvor det tungvinte ordet barmhjertighet fremdeles synes å gjøre nytte.
10.Det kristne svar på rasisme er ikke barmhjertighet, men respekt for andres kultur.
11.Det særegne ved kristendommen er kirkens lære om Guds uendelige nåde og barmhjertighet ved at han sendte sin sønn, unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, til vår jord for å frelse menneskene fra rettferdig straff fordi de hadde syndet og vært ulydige mot Skaperen.
12.Efter som kvelden skrider frem, blir det hørlige eller uhørlige ropet om barmhjertighet en fellesnevner for alle de mennesker som her er med, ja, for alt som kalles menneske.
13.En smule barmhjertighet mot de levende ville heller ikke være av veien.
14.Enkelt sagt er jo diakoni, ut fra Jesu befaling om å tjene og øve barmhjertighet, livsnerve og sentrum for kristenliv og tjeneste.
15.Et av de ord som bestemt er i ferd med å kasseres, er det snirklede ordet barmhjertighet.
16.Han selv var det ytterste bevis på Faderens barmhjertighet.
17.I møtet med afghanerne er det så at ordet om barmhjertighet formes på den unge russerens lepper.
18.Igjen stiger ropet om nåde, grid, barmhjertighet.
19.Og hvor er Kristelig Folkepartis barmhjertighet ?
20.Og samtidig, som årer i stein, gikk en stille strøm av godhet, barmhjertighet og varm og ekte kristen tro gjennom dem.
21.Spørsmålet blir da om den eneste måten vi i vårt samfunn øver barmhjertighet på, er ved å drepe.
22.Til høy intelligens hører vel også ansvarsfølelse og barmhjertighet ?
23.Vi vil vel helst tro at den skyldes barmhjertighet og moralsk ansvarlighet, men vårt forhold til den psykiske lidelse viser noe annet.
24.Vår intelligens er overlegen, det er sant, men alle menneskehetens høyintelligente påfunn er idag i ferd med å styrte oss i ødeleggelsen, samtidig som den ikke har klart å overbevise oss om at uten egenskaper som nestekjærlighet, barmhjertighet og uegennytte kan vi ikke håpe å redde den verden vi lever i og som nå er så ille ute.
25.hans barmhjertighet tar ikke slutt.
26.Barmhjertighet mellom våpnene" og" For menneskeheten og freden".
27.Allahs absolutte vilje. gudsbilde (en gud), med vekt på hans allmakt, uutgrunnelighet og barmhjertighet. mennesker.
28.Computere har ingen barmhjertighet, ingen fantasi.
29.Den er en måte å leve på, et liv i kjærlighet til Gud og mennesker som viser seg i godhet og barmhjertighet.
30.Dessuten har den kristne etikk Jesu skikkelse og person og ser i ham en holdning inkarnert, som det muligens ofte kan være vanskelig å definere, men som for enkelhets skyld kan karakteriseres med stikkordet barmhjertighet.
Your last searches