Norwegian-Swedish translation of bebo

Translation of the word bebo from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bebo in Swedish

bebo
allmennverb bebo
Derived terms of bebo
More examples
1.Den nye Balsfjordpresten, Torstein Lalim, tiltrer sin stilling 15. mai, men han har ifølge Bondevik ikke hatt noe å innvende mot at Børre Knudsen får bebo prestegården inntil 20. juni.
2.Han sier at retten til å bebo prestegården er knyttet til sogneprestembedet og at Børre Knudsen i verste fall risikerer å bli tvangsutflyttet.
3.Utlendinger med middels gode inntekter som leter efter nye steder å bebo i Syden, har vist tendenser til å orientere seg vekk fra gjennomturistifiserte spanske områder og i retning av SydFrankrike der både oldtid og senmiddelalder fremdeles ånder.
4.En bys raison detre er jo vitterlig at folk - helst med glede - skal bebo den.
5.Et rom kan være ganske upraktisk, og likevel vidunderlig å bebo !
6.Små bofaste samfunn som de mener bør fortsette å bebo Marka.
Similar words

 
 

bebo as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bebobeboendebebodd
Indikative
1. Present
jegbebor
dubebor
hanbebor
vibebor
derebebor
debebor
8. Perfect
jeghar bebodd
duhar bebodd
hanhar bebodd
vihar bebodd
derehar bebodd
dehar bebodd
2. Imperfect
jegbebodde
dubebodde
hanbebodde
vibebodde
derebebodde
debebodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bebodd
duhadde bebodd
hanhadde bebodd
vihadde bebodd
derehadde bebodd
dehadde bebodd
4a. Future
jegvil/skal bebo
duvil/skal bebo
hanvil/skal bebo
vivil/skal bebo
derevil/skal bebo
devil/skal bebo
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bebodd
duvil/skal ha bebodd
hanvil/skal ha bebodd
vivil/skal ha bebodd
derevil/skal ha bebodd
devil/skal ha bebodd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bebo
duville/skulle bebo
hanville/skulle bebo
viville/skulle bebo
dereville/skulle bebo
deville/skulle bebo
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bebodd
duville/skulle ha bebodd
hanville/skulle ha bebodd
viville/skulle ha bebodd
dereville/skulle ha bebodd
deville/skulle ha bebodd
Imperative
Affirmative
dubebo
viLa oss bebo
derebebo
Negative
duikke bebo! (bebo ikke)
dereikke bebo! (bebo ikke)
Your last searches