Norwegian-Swedish translation of bedøvende

Translation of the word bedøvende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bedøvende in Swedish

bedøvende
medisinadjective bedövande
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en fin grense mellom den bedøvende og den dødelige dosen av stoffet, som er et barbiturat.
2.Det finnes mellom 20 og 30 organiske løsemidler som virker bedøvende i store konsentrasjoner.
3.Akupunktur brukes ved kreftsykehusene, men bare som bedøvende middel ved operative inngrep og som smertestillende middel i uhelbredelige tilfelle.
4.De gode resultatene mente man skyldtes de åreutvidende, bedøvende og smertenedsettende egenskaper ved prokain.
5.En siste utvei ville ha vært å skyte en bedøvende pil i fuglen.
6.Er du på jakt efter en forførerisk, bedøvende brudebukett som i tillegg er evigvarende ?
7.Ifølge meldinger i pressen hadde Dikko fått innsprøytninger av et bedøvende middel som brukes til å avlive dyr.
8.Jeg har anskaffet meg en anestesigevær for å skyte med bedøvende stoff, forteller Hekneby til Nordlandsposten.
9.Siktede, som kjørte en 15 år gammel Volvo, har aldri hatt førerkort og er mistenkt for å ha kjørt i beruset tilstand eller for å ha brukt bedøvende midler.
10.De fleste kan svare uten større nøling på hva som var" Vår melodi" - så også Kari Diesen, som først av alt minnes heggeduften, bedøvende i den romantiske vårkvelden.
11.Dessuten virker alkohol mer bedøvende på personer som ikke er vant til å drikke alkohol.
12.Med seg hjem får man et bånd på 2x45 minutter med hans rolige, sakte bedøvende stemme.
13.Men det er klart at mørketallen er store, til tross for at loven sier at det ikke er tillatt å kjøre bil med berusende og bedøvende midler i blodet.
14.Meningen er å avsløre bilførere som bruker trafikkfarlige legemidler som virker berusende og bedøvende.
15.Paragraf 22 i veitrafikkloven fastslår at ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn når hun / han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.
Your last searches