Norwegian-Swedish translation of behersket

Translation of the word behersket from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

behersket in Swedish

behersket
oppførseladjective behärskad
Synonyms for behersket
Similar words

 
 

More examples
1.Madame Sans Gene"," Ei hel ei, ei halv ei"," Jakobsen"," Det sterke kjønn"," Halvveis" og" Fin fin familie" er stikkord til de mange former og tematyper Svendsen behersket.
2.Snappern" behersket seg fullkomment, la ballen rolig ned, fintet skudd, ventet til keeper og forsvarere var på vei ned for å redde - og lobbet over dem og i mål.
3.Jeg følte at jeg hverken behersket miljøet eller sakene.
4.Jeg har aldri opplevet noen krangel, tonen er tvert imot rolig og behersket - av og til også munter og humørfylt.
5.Vi behersket ikke sonespillet.
6.Adm.direktør Tore Andresen gir uttrykk for en behersket optimisme foran sommersesongen.
7.Albro var også musikalsk begavet, og han behersket flere instrumenter.
8.Allerede som ung gutt behersket han piano, gitar, orgel og saksofon.
9.Alt dette hadde imidlertid lite nyttet, om ikke også skuespillerne til fulle behersket sin metier.
10.Avtalen med USA om at man nå skal ta med utenlandske selskaper og utenlandsk utstyr i den videre forskning og utvikling, er møtt med skepsis i Japan og behersket optimisme i USA.
11.Behersket luftrommet suverent.
12.Bergliot oppdager først at samtalen ikke lenger er rolig og behersket, og jentene ler av seg selv.
13.Brit Pettersen behersket de usedvanlig vanskelige forholdene best da hun gikk inn til sitt fjerde norske mesterskap ved å vinne dagens femkilometer her i Hof i Vestfold.
14.Både i ensemble og individuelt behersket de oppgavene med sikkerhet.
15.Da behersket han nok engelsken bedre, SaudiArabias oljeminister og OPECboss Sheikh Yamani, som nylig gjestet Norge.
16.De lettere VIFerne behersket barnelærdommen best ; vær først på ballen !
17.De russiske jentene har tidligere behersket skøyteteknikken dårlig.
18.De to lærerinner ble fremragende og behersket tolket av Kika Markham og Jennifer Hilary (som h.h.v. A og M), men det er et spørsmål om ikke Colette Barker i rollen som ungpikemonsteret ble den som fortjente de fleste av laurbærene.
19.Den eneste nordmann som i moderne tid har turnet seg til en OLfinale, er Harald Wigaard som behersket bøylehesten så bra i Tokyolekene for 20 år siden.
20.Dere behersket det meste ; taklingene, hodeduellene, oppfinnsomheten og initiativet, men ikke det viktigste : scoringene !
21.Dessuten, behersket nervøsitet preger stemningen.
22.Det er ennå mitt håp at Stortinget beslutter seg til å la Mobil fortsette sitt operatørskap på Statfjord i flere år, en utfordring som de hittil har behersket på en suveren måte.
23.Det er ikke gjort i en håndvending å lære seg denne kunsten, han måtte gjennom fire års læretid før han kunne begynne for alvor, men følte ikke at han behersket blåsingen fullt ut før ytterligere seks år var gått.
24.Det hersker behersket optimisme blant økonomiske eksperter ved inngangen til 1985.
25.Det norske Ulandslaget som i første omgang ble de reneste statister mot et polsk lag som behersket det meste, var ikke til å kjenne igjen efter pause da Egil Olsens gutter tok kommandoen fra start og snudde kampen i sin favør.
26.Det oppstod derved et økende misforhold mellom de behov pasientene hadde og de gamle teorier og teknikker man behersket.
27.Dette utnyttet Hagen, og viste de siste metrene at han behersket skøyting, vel å merke med høyrebenet.
28.Dette var jo en meget komplisert avslutning som krevet nøye variantberegning, noe den unge Euwe altså behersket fullt ut.
29.Disse inntagende, folkevisepregede sangene tolket hun med fint behersket dynamikk, tindrende rent og musikalsk, og med distinkt deklamasjon.
30.Drabantbylaget behersket denne taktikken helt suverent.
Your last searches