Norwegian-Swedish translation of beklage seg

Translation of the word beklage seg from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklage seg in Swedish

beklage seg
følelserverb beklaga sig
Derived terms of beklage seg
Similar words

 
 

More examples
1.En dansk turistdirektør skal da ikke beklage seg over norske serveringsbestemmelser.
2.Andre land kan også beklage seg over at det i et slikt hestekurprogram alltid må inngå en sterk nedskjæring av importen.
3.Avisene har imidlertid ikke særlig mye å beklage seg over.
4.Det er kanskje ikke noe å beklage seg over.
5.Det er med andre ord ikke mangelen på forståelse for sakens viktighet det er grunn til å beklage seg over.
6.Dette fikk legemiddelkontrollen i Norge til å gå ut med en oversikt over ppillenes hormonelle sammensetning, og dette fikk igjen industrien til å beklage seg, for man så snart en forskyvning i salget over på de" gunstigste" merkene.
7.Folk med egen bolig har ingen grunn til å beklage seg om skattekommisjonens forslag blir gjennomført," mener advokat Knud Try, som er formann i overligningsnevnden i Oslo.
8.For Turner begynte elendigheten da hans kvinnelige partifeller begynte å beklage seg over at han klappet dem nærmest overbærende på baken.
9.Han er personalsjef i SAS for selskapets flyvende ansatte, og mener at flyvåpenet ved å beklage seg over SAS bare oppnår å peke på sin egen utilstrekkelighet når det gjelder å holde på sine piloter.
10.I den senere tid er mannlige topppolitikere begynt å beklage seg, fordi norske kvinner ikke vil føde så mange barn at folkemengden i Norge kan holdes konstant over tid.
11.Ingar Myrvold, sekretær i jernverksklubben, fortsetter i Aftenposten 23. mai å beklage seg over at Regjeringen gjør for lite for å sikre sysselsettingen i Mo i Rana.
12.Men du får ikke handelsmannen til å stå frem og beklage seg.
13.Men finansminister Presthus understreket at man ikke kan beklage seg over at arbeidsmarkedet er vanskelig i økonomisk trange tider - og at dette spesielt rammer kvinner og unge familier - for så i neste omgang å kreve arbeidstidsforkortelser med full lønnskompensasjon.
14.Mondale unngikk med flid å beklage seg over de mange demokrater som ved forrige korsvei stemte på Reagan.
15.Når England, Jugoslavia, Sverige eller andre ærekjære fotballnasjoner i fremtiden må bite i gresset på Ullevaal, vil det neppe gi dem mersmak - men likevel skal de ikke kunne beklage seg over gressmattens kvalitet.
16.Og det er rent forunderlig hvordan våre politikere følger opp med å beklage seg over det.
17.PÅ den annen side kan fagorganisasjonen beklage seg over at adgangen til å streike i mange tilfeller oppleves som begrenset, inntil betegnelsen" ikke reell" blir dekkende.
18.Reagan benyttet det samme spørsmål til å beklage seg over beskyldningene om at han vil redusere pensjonene for folk.
19.Torsdag førte det til at en forbauset kvinne fant seg selv igjen som" pynt" på et podium for senere å beklage seg over at hun ikke hadde fått beskjed på forhånd, slik at hun kunne fått" stelt håret og iført seg noe mer kledelig".
20.Vi sier ikke at man for eksempel skal slutte å sutre og beklage seg, men advarer mot å grave seg ned i elendigheten.
21.Å beklage seg over slikt måtte være som å jamre seg over at en finger blir våt hvis man stikker den ned i vann.
22.DET er bent frem en meningsløshet å beklage seg over manglende samordning mellom skole og arbeidsliv samtidig som man fraber seg en hjelpende hånd fra næringslivet.
23.Da kan man ikke samtidig beklage seg over at klappjakten vekker oppmerksomhet.
24.De er så opptatt av å beklage seg over de ytre rammer som det egentlig ikke er noe å beklage seg over, at de ikke gjør sin del av jobben !
25.Dessuten har vi fremholdt at lærerne burde være mer opptatt av å gjøre sin del av jobben enn av å beklage seg over at murpussen flakner av på eldre skolebygninger.
26.Dessuten har vi fremholdt at lærerne burde være mer opptatt av å gjøre sin del av jobben enn av å beklage seg over de ytre rammer.
27.Det er dermed ingen grunn til å beklage seg over det aller meste av den utbygging som har funnet sted.
28.Det gamle ordtaket om at den som sitter i glasshus, bør være forsiktig med å kaste sten, - gjelder også her, og Folkvord bør neppe beklage seg over at han får noen sten tilbake.
29.Det nytter bare ikke å komme på Leangen og beklage seg over manglende tempotrening ; da er det litt for sent.
30.En hofteskade i barneårene ble stadig verre og må ha forårsaket store smerter, men ingen har vel noen gang hørt Erik beklage seg.
Your last searches