Norwegian-Swedish translation of beklemmende

Translation of the word beklemmende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklemmende in Swedish

beklemmende
deprimerandeadjective beklämmande
Synonyms for beklemmende
Similar words

 
 

More examples
1.Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
2.Alle vil sikkert forstå at det på en måte føles noe beklemmende å skulle tildele Desmond Tutu Nobels fredspris med en hvit manns hender, sa Den Norske Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, i sin tale i Universitetets Aula.
3.Jeg sitter med den beklemmende følelse at LO ikke tåler å debattere sin grunnleggende virksomhet og sine standpunkter i sysselsettingsdebatten.
4.Stilen gir meg en beklemmende følelse av å være uferdig.
5.De her nevnte musikerne har vi ofte opplevet i kammermusikalsk sammenheng, men om akkurat alle disse noen gang før har arbeidet sammen, vet jeg ikke, vi har jo så beklemmende få faste kammermusikkensembler i vårt land.
6.Det var bokstavelig talt beklemmende å geleide størrelser som Artur Rubenstein, Paul Robeson, Ann Brown og deres like forbi søppelkassene i den trange passasjen inn til sceneinngangen i Misjonshuset i Calmeyers gate.
7.Fantasisløse klær som gjør den trangbrystede holdning så beklemmende tydelig.
8.Jeg har ofte en beklemmende følelse av at når en gir et barn et kjæledyr, så er det en slags erstatning for den leken vi selv skulle ha deltatt i.
9.Med alle sine beskyldninger og krenkende formuleringer er det et beklemmende eksempel på hva sovjetisk journalistikk kan brukes til.
10.Når et syn er gjentatt tilstrekkelig mange ganger, oppstår før eller senere den situasjon at den enkelte borger får en beklemmende følelse av å være en outsider som ikke følger med i tiden, hvis han av en eller annen merkelig grunn har tid og krefter til å komme frem til standpunkt i strid med organisasjonens meningspress.
11.Overlege Larssen sier videre i erklæringen at han har fått det" beklemmende" inntrykk at ledelsen i fengslene først reagerer når en innsatt har kommet til et psykisk sammenbrudd i form av en psykose.
12.Slik sett er det kanskje ikke overraskende at Høyre nå råker opp i en beklemmende valgsituasjon.
13.Så kom da også NRK så fortjent i den meget beklemmende og utrolige situasjon at Sportsrevyens ansvarlige måtte stå frem og beklage at man dessverre ikke kunne sende det folket sikkert ventet på.
14.Vi har alle en beklemmende følelse av at vi er på vei mot frysepunktet.
15.Vi har en litt beklemmende følelse av at man i så måte forsøker å omgå et nær sagt uunngåelig minefelt av kolliderende hensyn.
16.Enda mer beklemmende er det å oppdage at det viktigste motiv for medlemskap i LNU synes å være penger.
17.Jeg har en beklemmende følelse av at SVere nesten er mer opptatt av hvordan Arbeiderpartiet skal markedsføre seg for å vinne valget i høst enn av å tenke selv.
18.Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU) er i ferd med å utvikle seg til et debattforum hvor de store partipolitiske medlemsorganisasjoner er toneangivende i beklemmende grad, fremholdt presidenten Norges Musikkkorps Forbund, ArneFr.
19.Beklemmende er det å lese om det hemmelige politiets skygging av dikteren lenge efter at han er rehabilitert og er blitt en overbevist forsvarer av tsarinstitusjonen i det russiske folk.
20.Da forskere begynte å studere om dette virkelig var tilfelle, kom de nokså hurtig til den beklemmende erkjennelse at de som kunne lese, og dertil hadde en del kunnskaper, tok til seg mer fra fjernsynet enn de som ikke kunne lese og som stilte uten forhåndskunnskaper.
21.En nærmere analyse av budsjettpolitikken i Thorvald Stoltenbergs parti gir et beklemmende inntrykk av opportunisme og manglende styring.
22.Firmaets amerikanske avdeling ga bl.a. en høyst stimulerende støtte til svenske - og finske - initiativer på" Scandinavia todaÿmønstringen i New York, der Norge ble så beklemmende underrepresentert.
23.Idag sitter man med en beklemmende følelse av at dette forhold befinner seg i sin skumring.
24.Men Campomanes skal også ha antydet at slik denne duellen nå hadde utviklet seg, med et beklemmende høyt antall remispartier (tilda 40 av 48 mulige), så var kampen i ferd med å anta karakter av parodi.
25.Siden jeg selv ikke er noen overbevist freudianer, kommer jeg helt sikkert til å føle at selve bokens ramme er en tanke beklemmende - men jeg er veldig spent på hvordan forfatteren takler problematikken.
Your last searches