Norwegian-Swedish translation of berørt

Translation of the word berørt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berørt in Swedish

berørt
følelseradjective berörd
Synonyms for berørt
Derived terms of berørt
Similar words

 
 

More examples
1.Dataalderen" kalles det, og denne utvikling stiller også Postverket overfor store utfordringer, som hittil har vært merkverdig lite berørt i den offentlige debatt.
2.Han var ganske sikkert enig i det opplegg som ble fulgt, men han er ikke personlig berørt av den blindgaten som man havnet i, og kan lettere foreta revisjoner av kursen.
3.Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar" består av 135 kommuner som er berørt av kraftutbygging.
4.Odessa" ble senere ikke berørt under rettsforhandlingene.
5.24 afrikanske land er berørt av den alvorligste tørkeperioden på mange år, og katastrofen rammer hardt fordi det også dreier seg om land på et lavt utviklingstrinn, sier MHamed Assaafi.
6.Allerede den første uken efter hjemkomsten traff jeg flere kjente som på en eller annen måte var rammet eller berørt av" katastrofer" i sitt nærmiljø, det dreide seg i første rekke om skilsmisser, narkotikamisbruk og alkoholmisbruk.
7.Både SkiVM og NM kan bli berørt, og antall innslag i Sportsrevyen vil trolig bli begrenset, avhengig av i hvor stor grad våre producere blir trukket inn i dette, sier Rolf Johnsen til Aftenposten.
8.Både i geografisk utstrekning og antall mennesker som rammes, er denne krisen langt mer alvorlig enn hungersnøden i 1973, da tre av Etiopias regioner var berørt.
9.Da de fleste hovedsteder tar alle nødvendige hensyn også til ambassadestrøk, antar vi at Oslo selvsagt vil ta de samme hensyn i dette området for det personell og de installasjoner som blir berørt.
10.Denne helt sentrale kriminalpolitiske spørsmålsstilling er ikke berørt i Ap.fraksjonens bemerkninger.
11.Dessuten liker jeg å skrive, og føler en forpliktelse til ikke bare å konsentrere meg om videnskapelig stoff, men gjøre det forståelig for dem som er berørt av astmatiske og allergiske sykdommer.
12.Det er mange mennesker som blir berørt av den trege trafikkavviklingen, og daglig ringer passasjerer og klager sin nød, forteller Grov.
13.Det er spesielt de to hotellene Grand og Continental som blir berørt av musikken, men vi har fått grønt lys derfra for å holde på ut over midnatt, sier han.
14.Det er vanskelig å si hvor stort område som vil bli berørt, sier en diplomat.
15.Det norske skipet" Berge King" er ikke berørt av de angivelige krigshandlingene på Khargøya, opplyser direktør Ingolf Stangeland i rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
16.Disse planene ville ikke berørt dette huset, hevder Helge Stokke.
17.Fluoren setter seg i bensubstansen, så fiskekjøttet og hvalkjøttet blir ikke berørt, sier Wiborg.
18.Hele samfunnsspekteret vil bli berørt av den synkende fruktbarhet, og allerede innen en tiårsperiode vil vi merke konsekvensene av fåbarnssystemet, sier disse kvinner og nevner stikkord som den kommende eldrebølge.
19.Hvis streiken fortsetter en ukes tid vil utbetalingen av barnetrygden bli berørt, sier han.
20.I gamle dager var anleggstiden en gulltid for bygda som ble berørt.
21.Jeg beklager, frue, men Deres datter reagerer ikke, sa han til henne, ille berørt nå.
22.Kvinneklinikken er bare en av flere virksomheter på sykehuset som kan bli berørt dersom vi ikke får flere penger, sier han.
23.Mellom 70 og 80 norske skip går jevnlig i Nordsjøfart, og vi antar at mange av dem som går til Storbritannia vil bli berørt av streiken.
24.Men dette vedtaket er et rent maktmisbruk, og vi som blir berørt av det, er ikke blitt tatt med i noen fremtidige planer, sier han.
25.Men også våre klienter blir kraftig berørt av nedskjæringene ; spesielt gjelder dette den polikliniske behandling, sier overlege Hjermann.
26.Mens Anna Christensn taler om frihetens innhold, har jeg kun indirekte berørt frihetenes betingelser.
27.Mobils markedsføringsapparat i Norge har overhodet ikke vært berørt i de forhandlinger vi har hatt med Mobil Oil AB i Sverige, sier informasjonssjef PerErik Bjørklund i Norsk Hydro til Aftenposten.
28.Myndighetene er pinlig berørt og ønsker å holde tallet nede, fremholder en av dem.
29.Nei, den saken ble ikke berørt.
30.Også skolesjefens etat vil bli berørt av disse nedskjæringene.
Your last searches