Norwegian-Swedish translation of berette

Translation of the word berette from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berette in Swedish

berette
fortelleverb berätta
Derived terms of berette
More examples
1.Jeg har visst bare en historie å berette, sier Hill med et skjevt smil.
2.Jeg var ikke spesielt overrasket over 5. plassen, kunne Tibor berette efter EM.
3.Kanskje kritikerne ikke riktig har oppfatttet at det dreier seg om en farse og ikke en komedie, antyder Helea som forøvrig kunne berette om et svært velvillig publikum kvelden efter premieren.
4.Men vi har jo fått grupperabatt og reiser i buss på rimeligste måte, forklarer Grete Saltvedt Lächert, som nesten er ustoppelig når det gjelder å berette om det hun kaller den mest spesielle by i verden.
5.Tenk om veggene kunne berette om alle de menneskene som er gått inn og ut av disse dørene og hva som har skjedd i dette over 300 år gamle hus - i fangehullet, i den mørke kjelleren... sier forfatteren, som da også har trukket deler av husets historie inn i sin fortelling, samtidig som han har tillatt sin egen fantasi å dikte med.
6.Vi har fått vite noe mer om hvilke faktorer garantisummen skal omfatte, men ellers er det lite nytt jeg kan berette foreløbig, sier Frydenlund.
7.Andre igjen kan berette om fengselsforhold som ble bedre, om mishandling som ble innstilt, om kontakt med familien som kunne gjenopprettes.
8.Arkivfunn av den typen DAgbladet har kunnet berette om i det siste får dermed lett dimensjoner ut over det de strengt tatt fortjener utfra en mer nøktern historisk eller arkivfaglig vurdering.
9.Bladet skal berette om forskningsresultater i Norden og verden forøvrig på en populærvidenskapelig måte.
10.Brooke Bond, et av de store tefirmaene med en tredjedel av detaljmarkedet i sine hender, kan berette om en økning i salget på 20 prosent i løpet av de siste seks ukene.
11.Både han og de andre kunne berette om glatte ski og dårlig preparerte løyper, som de betegnet som elendige i forbindelse med verdensleker.
12.Colleen McCullough kan i høy grad kunsten å berette en story tett og spenningsfylt.
13.De barske krav han stilles overfor, dem får han selv berette om.
14.Den har sitt å berette om det grønne Erins historie - om romersk innflydelse i førkristen tid, om egyptiskkoptiske strømninger i" gullalderen" 500800 e. Kr., om vikingenes herjinger fra 800tallet til den anglonormanniske invasjon midt på 1100tallet...
15.Den kan vi få på en så enkel måte som å spørre, sier AnnElise Rustand, som i likhet med andre vennekontakter kan berette om hvilken berikelse det er for nordmenn å lære våre nye landsmenn og deres kulturbakgrunn å kjenne.
16.Den unge legen kjente ikke årsaken til utsettelsen, men Tomaszewski kan idag berette at professor Grzybowski måtte finne en død pasient uten familie eller slektninger.
17.Den ønsker man å unngå ved å markere avstand til Treholt, berette om hans manglende tilknytning til og verv innen partiet.
18.Det er første gang dykkere og marinarkeologer i Norge får ta for seg i en lukket og rikholdig uthavn, med det gjenstandene kan berette om norsk kysthistorie.
19.Det er i denne forbindelse høyst foruroligende når UPsjefen må berette at stadig flere bilførere er hensynsløse, tøffe og harde.
20.Det var alt riksmeglingsmannen imorges kunne berette efter en hel natts megling i lønnsoppgjøret for metallindustrien.
21.Dette er deler av den dystre situasjon som redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap kan berette om.
22.Dette kunne redaksjonssekretær Per Egil Hegge i Aftenposten berette, da han sist fredag kåserte ved Oslo Schakselskaps påskebord.
23.Dr. Rytter Evensen kan berette om alt fra rå maktbruk til de mest utspekulerte former for psykisk terror.
24.Efter at de forlot Romania, har begge viet sitt liv til å berette om trosforfølgelsene i kommunistiske land og er i dag fast bosatt utenfor Los Angeles.
25.En forutsetning er at man kan improvisere og har musikalsk gehør, og begge deler behersker Haakon Omejer Sørlie, kan organistkollega og dirigent Øistein Vogt berette.
26.Engelschiøn mente også at rapporten klart og sterkt understreker den plikt og den rett revisor efter gjeldende aksjelov har - utover granskningen av årsoppgjør og regnskap - til også å granske behandlingen av selskapets anliggende forøvrig, og til å berette om denne granskning til selskapets generalforsamling.
27.Enkelte aviser har i det siste vært i stand til å berette om den påståtte store" forvirring" og splid som visstnok skal prege Afghanistankomiteen.
28.For dem som har ergret seg over jernbanesporene på Rådhusplassen kan vi berette at disse nå er fjernet i sin helhet.
29.For den som til tider ergrer seg over usaklige plateanmeldelser i de norske musikkavisene Puls og Nye Takter, kan vi berette at det seriøse amerikanske tidsskriftet Musician nå har overgått dem begge.
30.For å rette opp dette misforhold ser vi oss idag istand til å sitere fra hans pressemelding, sendt ut for å berette om problemer med jogging og jernteppet, skriver Bergens Tidende.
Similar words

 
 

berette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beretteberettendeberettet
Indikative
1. Present
jegberetter
duberetter
hanberetter
viberetter
dereberetter
deberetter
8. Perfect
jeghar berettet
duhar berettet
hanhar berettet
vihar berettet
derehar berettet
dehar berettet
2. Imperfect
jegberettet
duberettet
hanberettet
viberettet
dereberettet
deberettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde berettet
duhadde berettet
hanhadde berettet
vihadde berettet
derehadde berettet
dehadde berettet
4a. Future
jegvil/skal berette
duvil/skal berette
hanvil/skal berette
vivil/skal berette
derevil/skal berette
devil/skal berette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha berettet
duvil/skal ha berettet
hanvil/skal ha berettet
vivil/skal ha berettet
derevil/skal ha berettet
devil/skal ha berettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle berette
duville/skulle berette
hanville/skulle berette
viville/skulle berette
dereville/skulle berette
deville/skulle berette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha berettet
duville/skulle ha berettet
hanville/skulle ha berettet
viville/skulle ha berettet
dereville/skulle ha berettet
deville/skulle ha berettet
Imperative
Affirmative
duberett
viLa oss berette
dereberett
Negative
duikke berett! (berett ikke)
dereikke berett! (berett ikke)
Your last searches