Norwegian-Swedish translation of besette

Translation of the word besette from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besette in Swedish

besette
okkupereverb occupy ockupera
  kinosalverb fill, make full
  mentaltverb obsess, be obsessed with, bewitch
  teaterrolleverb fill
Synonyms for besette
Derived terms of besette
More examples
1.Aktivistene på venstrefløyen, har drevet en aktiv kampanje for å besette disse komiteene.
2.Arbeidsmiljø og samarbeidsutvalgene har allerede vedtatt å besette ca. en fjerdedel av disse stillingene.
3.Arbeidsmiljø og samarbeidsutvalgene har vedtatt å besette 80 av disse stillinger, det vil si vel 23 prosent.
4.At disse stillinger er vanskelig å besette, beror vel først og fremt på at det er en vanskelig og tøff jobb.
5.At nettopp Erik Rasmussen skulle gå av med seieren i herreklassen kom ikke som noen overraskelse, men at den 17 årige Oslogutten Håkon Hoff skulle besette annenplassen var en bombe.
6.Både Tore Jan Solvang og Jan Erik Audsen spiller godt, så det er forsåvidt et hyggelig problem hvem som skal besette den midtstopperplassen.
7.De skal også danne fastpunkter ved å besette egnet terreng og utbygde befestninger som grunnlag for brigadenes mer mobile operasjoner.
8.Dersom etatene og ASU går inn for å besette stillingen på nytt, må søknaden om førtidspensjonering avslås hvis det ikke kan vises til en annen ledig stilling i kommunen.
9.Det samme gjaldt da vi skulle besette midtstopperplassen ved siden av Starts Jarle Ødegaard (36 poeng).
10.Det ser man også av måten det offentlige velger å besette styrer og verv med representanter for organisasjoner eller grupper.
11.Det var den franske veteranen Perrine Pelen som forhindret amerikansk storeslem ved å besette tredjeplassen.
12.Fartøyets eier, Hussain Marafie, har alvorlige planer om å besette båten med arabisk og skandinavisk mannskap og legge ut på tokt fra Kuwait langt inne i Den arabiske gulf og ende opp i nordiske farvann.
13.Han erkjente sitt medansvar for den manglende norske krigsberedskap, den som inviterte stormaktene til å kappløpe mot våre kyster, og som gjorde det mulig for tyskerne å besette vårt langstrakte og kuperte land med 12 000 mann i første omgang.
14.Han ønsker ikke å kommentere om det er frykt for at Stavanger skal få et universitet, som gjør at myndighetene har oppnevnt et eget styre til å finne frem til det faglige grunnlaget for sivilingeniørutdannelsen der og besette toppstillingene.
15.Jo, Bella Royal viste at hun fortsatt er en av våre aller beste med å besette andreplassen på utmerkede 1.16.9.
16.Lars Velsand (sp) mener det er behov for endringer i den praksis som følges når det gjelder å besette viktige kommunale verv, slik at partiene kan bli bedre representert efter forholdstallsprinsippet.
17.Likeså håper vi at de formelle sider ved saken med hensyn til å besette sogneprestembedet nå lar seg løse i ordnede former.
18.Man har håpet å unngå direkte oppsigelser og ønsker derfor å besette eventuelt ledige stillinger som må fylles på ny med søkere som allerede arbeider i kommunen.
19.Man regnet med at en væpnet oppstand først og fremst ville ha som mål å besette Stortinget og sentraladministrasjonen.
20.Mens bevæpnede mannskaper på de stridende parters barrikader rundt om i Beirut sto på spranget til å besette stillingene som blir" ledige", ble de første franske soldater og deres utstyr søndag bragt ombord i fergen" LEsterel" som skal bringe dem tilbake til Frankrike.
21.Og skulle man besette alle stillinger efter førtidspensjonerte, vil merutgiftene bli på 45 millioner i året.
22.Samtidig er man i ferd med å besette seks stillinger.
23.Som et ledd i" primærvalgkampen" foran neste års stortingsvalg, har Oslo Fremskrittsparti foretatt en telefongallup blant sine vel 150 tillitsvalgte om hvem som bør besette 2.plass på partiets Osloliste.
24.Statssekretær Rühls uttalelse er det hittil klareste svar på den tidligere amerikanske utenriksminister Henry Kissingers utspill om at europeerne måtte påta seg større ansvar i NATOsamarbeidet og at europeerne i fremtiden måtte besette stillingen som øverstkommanderende.
25.Så snart dette er ordnet, vil de tidligere ansatte ha førsterett til å besette stillingene ved den nyåpnede bedrift, og alle faglige rettigheter vil bli opprettholdt, sier Bu, som også er Skandinaviasjef for CocaCola.
26.Tapene i antall drepte og sårede er ikke kjent, men de klarte å besette omkring to tredjedeler av dalen.
27.Tom Steinar Røråsen og Bjørn Dæhli sørget for Bjerkedominans i guttenes 16årsklasse, ved å besette første og tredjeplass, Ervin Svendsen fra Søre Ål hindret dobbeltseieren.
28.Under mottoet" Bremer for 2.plass - tillit og ansvar", kjemper han i disse dager en amerikansk valgkamp for å besette annenplassen på Fremskrittspartiets Osloliste ved stortingsvalget i 1985.
29.Vi skal bryte gjennom fiendens linjer, trenge 16 kilometer inn i tysk område og så holde denne stillingen i 48 timer inntil våre egne tropper kan følge opp og besette den.
30.Helsemyndighetene frykter at" etableringen av nye sykehus vil skjerpe kampen om personell og bety at det vil bli enda vanskeligere å besette nye stillinger i utkantene, og da særlig i NordNorge".
Similar words

 
 

besette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) besettebesettendebesatt
Indikative
1. Present
jegbesetter
dubesetter
hanbesetter
vibesetter
derebesetter
debesetter
8. Perfect
jeghar besatt
duhar besatt
hanhar besatt
vihar besatt
derehar besatt
dehar besatt
2. Imperfect
jegbesatte
dubesatte
hanbesatte
vibesatte
derebesatte
debesatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde besatt
duhadde besatt
hanhadde besatt
vihadde besatt
derehadde besatt
dehadde besatt
4a. Future
jegvil/skal besette
duvil/skal besette
hanvil/skal besette
vivil/skal besette
derevil/skal besette
devil/skal besette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha besatt
duvil/skal ha besatt
hanvil/skal ha besatt
vivil/skal ha besatt
derevil/skal ha besatt
devil/skal ha besatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle besette
duville/skulle besette
hanville/skulle besette
viville/skulle besette
dereville/skulle besette
deville/skulle besette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha besatt
duville/skulle ha besatt
hanville/skulle ha besatt
viville/skulle ha besatt
dereville/skulle ha besatt
deville/skulle ha besatt
Imperative
Affirmative
dubesett
viLa oss besette
derebesett
Negative
duikke besett! (besett ikke)
dereikke besett! (besett ikke)
Your last searches