Norwegian-Swedish translation of beskrivende

Translation of the word beskrivende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beskrivende in Swedish

beskrivende
skildrandeadjective beskrivande
Synonyms for beskrivende
Similar words

 
 

More examples
1.Brahms utvikler de enkelte satsene på en symfonisk måte, samtidig som tekstinnholdet understrekes på en klar og beskrivende måte ved hjelp av romantikkens musikalske symbolsprog.
2.De gangene han gjennom radio og fjernsyn har rykket nærmere, er blitt en mer personlig opplevelse, har intens og hektisk vært beskrivende ord.
3.Den er beskrivende.
4.Derefter følger utvalget av bygninger - gjennomsnittlig fire fotografier pr. side, fulgt av korte, beskrivende tekster.
5.Det vil gi henne de informasjoner hun trenger, og vi vil kanskje bli spart for hennes" groteske vrengebilder" som Aftenpostens leder så beskrivende uttrykker det 2. mai.
6.En slags poetisk fellesnevner for de syv er at de skriver mer beskrivende enn reflekterende.
7.Endel blir da også for konkret beskrivende, det oppstår ingen friksjon som tvinger leseren til å stoppe opp, undre seg, reflektere, meddikte...
8.Hun kom mer til sin rett i de tre sangene av Johannes Brahms, og særlig i Max Regers sterkt beskrivende barnesanger var hennes karaktergiving en nytelse.
9.Kjersti skriver mer betraktende og beskrivende, og så er det opp til lytteren å trekke konklusjoner.
10.Og pidgin for ubåt," bottombottom wata waka", er en beskrivende avledning av engelsk.
11.Skattesnytere kan se lyst på fremtiden mens den kan se mørk ut for ressurssvake med liten skatteteknisk innsikt dersom situasjonen ved Trondheim ligningskontor er beskrivende for alle landets ligningskontorer.
12.Den riktige setningen, det gode beskrivende ordet dukker opp når jeg minst venter det.
13.Det synes jeg ikke, tvert i mot, det er meget beskrivende, og sant.
14.Skuespilleren må søke via det negative, tilintetgjøre egne holdninger og beskrivende bevegelser, sier Lecoqs tidligere elev.
15.Andre bilder - og kanskje de mest interessante i denne utstillingen - er beskrivende og fortellende, gjerne om en aktuell situasjon.
16.De er skikkelig gjort i en trygg beherskelse av farven og med en lett beskrivende pensel.
17.De mer rent beskrivende elementer føles tidvis sterkt - man ønsker å kunne oppleve verket også i sin egentlige skikkelse som ballett.
18.De undervises ikke i kunsten å lese bygningstegninger, med alt hva det innebærer av kunnskap om beskrivende geometri, om evne til å kunne" se i rommet" ut fra en tegning i to dimensjoner, om tegningsmålestokk og andre hjelpemidler.
19.Den beskrivende form for symboler gav seg efterhvert helt karikerte utslag.
20.Efter et kort opphold i Tyskland, hvor marken den gang sto så lavt at man kunne reise rundt som en herre, ble jeg av en av høyskolens professorer spurt om jeg hadde tenkt å søke det ledige dosentur i beskrivende geometri.
21.For Alf Larsen, som hadde debutert i 1915 med diktsamlingen" Indgangen" og markert seg som en dypt pessimistisk, men intens og presist beskrivende poet, ble møtet med Rudolf Steiner i 1925 et avgjørende skille.
22.Ganske så anonymt, i en bakgård i Thorvald Meyers gate, ligger det enkle, men store firmaet med det beskrivende navnet.
23.Når man har hatt det privilegium engang å ha sittet under professor Ole Peder Arvesens kateter og ha sett ham på frihånd tegne en perfekt sirkel på tavlen i forelesningstimene i" beskrivende geometri", ja så er dette noe som ikke går i glemmeboken.
24.Og deres opplevelser var mer enn noe annet beskrivende for de forhold som angivelig preget vareteksfengsling.
25.Også nyhetsformidlingen endrer karakter fra det statiske og beskrivende til en mer refererende og dynamisk form.
26.Rent beskrivende betyr dette at Venus får utseende av en stadig smalere og tynnere månesigd.
27.Retten til innsyn gjelder kun beskrivende, faktiske opplysninger.
28.Støyende maskiner, vernehjelmer og sorte never i hardt arbeide er mer beskrivende.
29.Under et rasjonalistisk verdensbilde er psykologien et OK beskrivende verktøy, og man kan tilogmed angi behandlinger som eksperimentelt har vist seg å virke.
Your last searches