Norwegian-Swedish translation of bilvei

Translation of the word bilvei from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bilvei in Swedish

bilvei
allmenn? väg
Synonyms for bilvei
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke bilvei frem til hytta.
2.DRAMMENSVEIEN er Oslos mest traffikerte bilvei.
3.Da må jaktlaget levere kjøttet gratis til myndighetene, de må frakte det til bilvei og slakteri uten godtgjørelse, de får ofte avbrutt jakten de har gledet seg til et helt år, også, for ikke å nevne tapt arbeidsfortjeneste og dyre sakførerregninger efterpå, og i det hele tatt utgifter som lett går opp i ti tusen kroner.
4.Den eneste bilvei til Tøyenbadet går gjennom Helgesens gate, og der står skilter som forkynner at det er forbudt for motorkjøretøyer å fortsette opp til badet.
5.Det er også uriktig å hevde at eierne ikke er økonomisk avhengige av skogen i Vassfaret.Når det er langt fra hugstfelt til bilvei,fører det til bruk av mer mekaniserte driftsopplegg og større hugstflater enn om avstanden til skogsbilveier er mer moderat.
6.For det var ikke bilvei helt frem.
7.Har Knut Berg glemt at det gikk en asfaltert bilvei gjennom parken, og at det var parkeringsplasser der ?
8.I 1964 forsøkte man å presse frem en bilvei gjennom Skådalen langs Vettakollen (med sving like nedenfor Fuglemyra) og opp til Frogerseteren.
9.Man regner med en totalinvestering på nærmere seks millioner, og det må bl.a. bygges ca. tre km bilvei frem til stedet hvor sprengstofffabrikken skal reises på Langflot ved Tinnsjøen.
10.Nord i dalen, fra Strøsdammen, er det ført bilvei inn til Slaseter, med påfølgende flatehugst.
11.Og veivesenet har så smått påbegynt arbeidet med veistrekningen som skal gi solid bilvei mellom Langhuso og Undredal.
12.Omtrent alt tømmeret er fremkjørt til bilvei, og 322 personer var i arbeide i Vestfoldskogene.
13.Parkeringsplassen har ligget der i alle år, men skilter ved enden av Helgesens gate, den eneste bilvei som fører til badet, forteller at oppkjøring til anlegget bare er tilatt for handicap og tjenestebiler.
14.er Oslos mest trafikkerte bilvei.
15.For noen år siden ble det gjort et fremstøt for å utvide bebyggelsen i åssiden, men forsøket ble slått tilbake, og nå ligger åsen der uten hus, uten bilvei, uten forurensning...
16.Øket vekt på opplunning av virke i skogen, med fremkjøring til bilvei når marken er frosset.
17.Bilvei er gjort istand til oss.
18.Bilvei til stedet resulterte i ungdommelige raid hvor man i kjedsomhet skjøt istykker vinduer, dører og vegger med haglgevær.
19.Da vil en bilvei slett ikke skjemme ut fjellsiden.
20.De frakter tømmeret fra hugstfeltet og frem til bilvei.
21.Dessuten tar de seg ned til en bilvei som det arbeides på og brenner to store veimaskiner.
22.Det er berettiget bekymring for at en prosjektert bilvei inn i sherpaland vil endre dette gunstige forhold.
23.Det går bilvei frem til de fleste av hyttene.
24.Efter kapellet kan en følge bilvei rett syd mot Trollvann (friske utforkjøringer), og herfra via Smørhullet til Sandbakken, ca. 8,5 km.
25.For han hadde maktet myk landing ti meter fra bilvei og bakkemannskap.
26.Fra bilvei tar det bare få minutter over Nigardsvannet i båt og på stien inn til bretungen, og hver sommer kommer det over 10 000 turister for å beundre de veldige ismasser på kloss hold.
27.Italienerne støpte fem og ti tonns betongblokker som ble plassert i sundene og senere dannet fundament for en god asfaltert bilvei mellom øyene.
28.Kunsten er å lande så nær en bilvei som mulig.
29.Løypa går sydover, krysser bilvei, følger traktorvei syd for bilveien og går så forbi Oslo Vannverks kontorer og vannreservoar.
30.Men en bilvei til Fløien vil jo koste enormt, spesielt hvis den skal gå helt fra sentrum, og det er vel dette myndighetene forlanger.
Your last searches