Norwegian-Swedish translation of bokføre

Translation of the word bokføre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bokføre in Swedish

bokføre
bokføringverb bokföra
Synonyms for bokføre
Derived terms of bokføre
Similar words

 
 

More examples
1.Eftersom hverken storebror Harald eller Tore Sagvolen stiller til start, vil det ikke være noen overraskelse om nettopp Sturlagutten igjen kan bokføre et nytt NMgull.
2.Kreditkassen kan bokføre en gevinst på 88,9 millioner kroner på salget av Lefacaksjene, og overtar som hovedbankforbindelse for UNI, en oppgave tidligere DnC har hatt.
3.Om salgsgevinsten på 88,9 millioner kroner som Kreditkassen kan bokføre, sa Moursund med klar adresse til DnC at denne vil bli bokført som ekstraordinær inntekt.
4.Selskapet kun ne da også bokføre en adskillig større fortjeneste enr dets argeste konkurrenter.
5.StorebrandNorden, svenske Euroc, et spansk selskap som samarbeider med Norcem og sekssyv norske selskaper er villig til å betale Investa i Bergen ca. 500 millioner kroner 30. juni kommende år for at Investa, som vil kunne bokføre en gevinst for 1985 på ca. 180 millioner kroner på en slik handel, vil trekke seg ut av Norcem.
6.Tirsdag kveld kunne vi bokføre en ny seier over Anasjonen ØstTyskland, men noen bombe kan vi ikke lenger kalle det.
7.Bare flyselskapene kan bokføre daglige tap på millioner av kroner.
8.De kan bokføre ti poeng for hvert merke.
9.Dollaroppgangen skaper problemer for Hegnar Shipping som må bokføre store valutatap.
10.Enda sterkere var kursoppgangen for Fred. Olsenselskapene Bonheur, Borgå og Ganger Rolf, som tilsammen kan bokføre kursgevinster på nesten 550 millioner kroner.
11.Et kursfall på Børsen på f.eks. 30 prosent vil med de enorme porteføljer som industrien nå holder i aksjer, medføre at bedriftene må bokføre tilsvarende tap for porteføljen, og egenkapitalen vil synke tilsvarende.
12.Et statstilskudd på 471 millioner kroner førte til at Sydvaranger likevel kunne bokføre et overskudd på 106 millioner kroner.
13.Favoritten Fine Tonic galopperte fra start, og exdanske Hugo hadde ingen vanskeligheter med å bokføre årets tredje Bjerkeseier.
14.For 1984 måtte selskapet bokføre et valutatap på cirka 21 millioner kroner.
15.Knøttlille, men akk så tapre Urvar, sørget for at Arne Nilsen ble den eneste kusken som kunne bokføre en dobbeltseier i V6veddemålet.
16.Men da regnskapet ble gjort opp senere på året, kunne fjernsynsselskapet bokføre en nettogevinst på 1,3 milliard kroner.
17.Regnskapssjefen påpekte også at ordningen var innført før han tiltrådte stillingen, og det eneste han hadde gjort var å bokføre summene som han fikk fra økonomidirektøren.
18.Ser man bort fra Leangen, som bokstavelig talt gav ris til egen bak ved innføring av plassspill på bekostning av tvillingspillet, har samtlige andre baner kunnet bokføre gledelige fremganger.
Your last searches