Norwegian-Swedish translation of borring

Translation of the word borring from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

borring in Swedish

borring
teknisknoun borrning
Similar words

 
 

More examples
1.Formannskapet vedtok mot 10 stemmer (Ap. og SV) at boligareal inkl. gårdsplass på ca. 6000 kvm i kvartalet Slemdalsveien, Harald Hårfagres gate, Trudvangveien og Politiskolen tilbys solgt til Borring og Rognerud, Rådgivende Ingeniører A / S, for markedspris.
2.Borring og Rognerud, Rådgivende Ingeniører A / S har i samarbeid med et svensk firma, Markdata AB startet et nytt selskap i Oslo, Markdata A / S. Det nye selskapet er dannet for å tilby tjenester innen masseberegning, massehåndtering, oppmåling og automatisk uttegning av kart ved hjelp av datautstyr.
3.Borring og Rognerud - Rådgivende Ingeniører A / S har som det første firma gitt beskjed om at man vil delta i etableringen av Oslo Vekst, det nye selskapet for utvikling av arbeidsplasser i Oslo.
4.Borring og Rognerud arbeider med mange utviklingsprosjekter, og Råmunddal mener at et samarbeide med Oslo Vekst kan bety interessante utviklingsmuligheter i hovedstaden.
5.De gamle lokalene efter Mustads fabrikker og eiendommen tvers over gaten vurderes benyttet på en slik måte, forteller arkitekt Sigurd Strømmen i konsulentfirmaet Borring og Rognerud.
6.Ellers deltar Actinor, Akergruppen, Borring & Rognerud, Gjensidige Forsikring, Norsk Hydro, Norske Siviling.
7.Formannskapet sluttet seg til et forslag om å selge området Slemdalsveien Harald Hårfagres gate Trudvangveien Politiskolen til firma Borring og Rognerud til markedspris.
8.I tre år har Oslofirmaet Borring og Rognerud, BORO, arbeidet med en knoppskyting på Gjøvik.
9.Orkla Industrier, Norsk Hydro, Actinor, Borring og Rognerud og Sparebanken for å nevne noen.
10.Oslo bystyre har vedtatt salg av ca. 6000 kvadratmeter i kvartalet Slemdalsveien, Harald Hårfagres gate, Trudvangveien og Politiskolen til rådgivende Ingeniører A / S Borring og Rognerud for 10,7 mill. kroner.
11.Sidsel Valum og Jan Borring har intervjuet Chandra Shekhar.
12.Borring og RognerudRådgivende Ingeniører kjøpte tomten av Oslo kommune ved årsskiftet.
13.Prosjektleder har vært Bernt Borring.
14.På tomten mellom dette nybygget og trikkestallene er det at det rådgivende ingeniørfirmaet Borring og Rognerud (BOROgruppen) ønsker å bygge 32 000 kvadratmeter.
15.SAMMEN med seg i prosjektgruppen for Kinauniversitetet har Stubberud foruten misjonssekretær Bjørn Owesen også administrerende direktør Olav Råmunddal i firmaet Borring og Rognerud som har bred erfaring fra større byggeprosjekter.
16.Som sagt går elever flest idag glipp av den tilknappede, gale, grusomme eller geniale lærer - det sitter kanskje til og med en Levisbukse på adjunkt Aalbom eller et skjegg på Borring.
Your last searches