Norwegian-Swedish translation of bredside

Translation of the word bredside from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bredside in Swedish

bredside
kritikknoun bredsida
Synonyms for bredside
Similar words

 
 

Wiki
Bredside er et marineuttrykk fra seilskutetiden og betyr at alle kanonene på en skipsside ble fyrt av samtidig mot ett og samme mål. Kanonene på et krigsskip var stasjonert på opp til tre dekk over hverandre, og kunne bare skytes av ved at de stakk ut fra hver sin kanonport. Det var begrenset hvor mye de kunne vendes på, så et skip måtte legge bredsiden til for å få kraft i kanonaden.

More examples
1.Bare to dager før første VMkvalifisering, mot Sverige i Köln onsdag, avfyrte den tidligere fotballhelten en bredside mot Bundesliga og utviklingen i tysk fotball siden VMseieren i München i 1974.
2.Denne bredside ble avfyrt av høyskolelektor Anders Hellebust da enkelte fredsorganisasjoner - deriblant Den norske fredskomite - igår arrangerte et debattmøte om" NATOs nye høyteknologivåpen".
3.Denne bredside kommer fra tidligere stortingsmann Erland Asdahl fra Senterpartiet, og er rettet mot partiets egen statsråd Rakel Surlien.
4.Det er i en artikkel i Jern og Metallarbeideren at Lars Skytøen retter en bredside mot Veritas under tittelen" Norsk industri ført bak lyset".
5.Dette er i virkeligheten en politisk bredside mot den østtyske partisjef, som for en uke siden sikret seg en ny vesttysk milliardkreditt mot begrensede lettelser i reisetrafikken østfra, og som planlegger et besøk i VestTyskland i slutten av september.
6.En amerikansk toppgeneral har avfyrt en bredside mot vesttyske politikere for ikke å beskytte USAtroppene godt nok overfor" kriminelle" demonstranter.
7.I den innbyrdes striden mellom USAs to store løperkonger om hvem som er størst eller hvem som markedsfører seg selv på bekostning av den andre, lot det amerikanske bladet Lewis avfyre en bredside mot Moses.
8.ISRAELERNE, som mer enn noe annet folk har måttet lære seg å leve med arabernes lynne, har da også typisk nok tatt kong Husseins bredside med fatning.
9.Krisestemningen som nå preger EFsamarbeidet fikk en ny og kraftig forsterkning da EFkommisjonens president, Gaston Thorn, igår avfyrte en bredside mot regjeringssjefens behandling av Fellesskapet under oppløpet til neste direkte valg til EFparlamentet i juni.
10.Med rundt 130 påmeldte deltagere er Norsk forening for kriminalreform for 12. året på rad klar til å rette en tre dagers bredside mot norsk rettspleie.
11.Men efter å ha lest sentralkomiteens bredside mot Komsomol slik den gjengis i Pravda, vil det i fremtiden bli vanskelig å hente pålitelige og dyktige talenter blant det som skulle være partiets unge elite.
12.Også avslutningsseremonien på Coliseum (bildet) var egnet til å imponere de aller fleste - bare ikke sovjetisk presse, som igår fyrte av nok en bredside mot arrangørene av de 23. sommerleker.
13.Presidenten avslo å gå inn på noen lengre redegjørelse om sine reaksjoner på kong Husseins bredside mot amerikansk politikk i MidtØsten i et intervju med New York Times for kort tid siden.
14.Professor Anders Hagen retter en bredside mot forslaget om oppløsning av de arkeologiske museers forvaltningsansvar over kulturminnene og nystrukturering av kulturminnevernet.
15.Som ett av Contadoragruppens ivrigste medlemmer la president Illueca gjerne hele sin bredside til for å ønske skipet velkommen og vise oss Panamas takk og velsignelse for skipet.
16.Tyligst har advarslene vært i partiorganet Pravda, som den 27. juli avfyrte sin første bredside mot vesttyske" revansjister" og deres forsøk på å undergrave DDR med økonomiske midler.
17.Jeg har ennå ikke opplevet en bredside med henne, men det finnes dem som forteller at hun skjelver i hele skroget og vrir seg over.
18.Den kraftige bredside fra Finn Lied ble fulgt opp av Europabevegelsens formann, direktør Johan Jørgen Holst, som stilte spørsmålet om hvorvidt vi er pågående nok, både når det gjelder forskning og næringsvirksomhet.
19.Den sterkeste bredside leverte han allikevel mot Kontrollutvalget.
20.Det avgjørende øyeblikk kom da Kinnock i sitt hovedinnlegg på Labourkongressen leverte den mest ubarmhjertige bredside mot venstreekstremistene i partiet som noen Labourleder har gjort på årtier, om noensinne.
21.Det er Norges Skiforbunds visepresident og komitemedlem i FIS, Per Ottesen, som avfyrer denne bredside over kjølen.
22.Det var i sitt innledningsforedrag på gårsdagens debattmøte om bevilgninger til spesialundervisningen i Osloskolen, at logoped Aud Hovik fyrte av denne bredside mot den aksepterte undervisningsmetodikk som idag gjelder for grunnskolen.
23.Dette fikk Venstres formann, Odd Einar Dørum, til å levere en bredside mot disse partier for" feighet".
24.Dette sier forsvarsminister Anders C. Sjaastad til Aftenposten efter at han har fått en bredside av kritikk fra det sovjetiske telegrambyrået Tass.
25.Direktør Berggraf legger an en bredside mot bankene i Aftenpostens morgennummer 9. september.
26.En bredside fra" Iowa" det er når hun legger langsiden til og alle ni kanoner svinger over og gir ild samtidig.
27.En bredside mot våre hemmelige tjenester ble levert av forsker Nils Petter Gleditsch og professor Torstein Eckhoff da disse områder ble debattert i Oslo Arbeidersamfunn igår.
28.Komponisten Ragnar Søderlind har i en bredt anlagt kronikk i Aftenposten 9. januar lagt hele sin bredside til og avfyrt en kinaputt mot Mariss Jansons og Oslo Filharmoniske Orkester.
29.Men i yrkeslivet må man kunne gi og ta en bredside, og mange kvinner opplever idag sin skrekk for konflikter som et handicap.
30.Nesten før vi har håndhilst, har han rukket å fyre av en bredside mot kvaksalvere og mystikere som mener de kan se både det ene og det andre i fortid og i fremtid.
Your last searches