Norwegian-Swedish translation of bremse

Translation of the word bremse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bremse in Swedish

bremse
kjøretøyverb bromsa
Synonyms for bremse
Derived terms of bremse
More examples
1.De kunne til nød ha klart å bremse ned for rødt lys.
2.Den gang klarte vi å bremse personellflukten ved at vi fikk fullmakt til å lønne et antall nøkkelpersoner utover det nivå som det statlige lønnsregulativ tilsa.
3.Du forsøker å bremse så godt du kan, for noen revers finnes ikke.
4.Hvis vi ut fra hensynet til sysselsettingen skulle ønske å bremse importen, ville dette ganske sikkert få virkninger på våre eksportmuligheter.
5.Ihvertfall ikke for å bremse vår fantasirike sports utglidninger over sprøytehoppet.
6.Markedet er nå spent på om de vesteuropeiske sentralbankene igjen vil gripe inn for å forsøke å bremse dollaroppgangen.
7.Men de fleste vil vel idag erkjenne at en fortrinnsrett til leveranser ville vært en død linje på lengre sikt, blant annet fordi den ville bremse innsatsen for å styrke konkurranseevnen.
8.Mindre stigning i offentlige utgifter gjør det lettere å bremse skattetrykk og prisstigning og dermed omkostningsstigningen i hele arbeidslivet.
9.Myndighetene må bremse sin iver efter å sette opp dyre kassaapparater overalt hvor det skal gjøres anleggsarbeider.
10.På grunn av den store vektforskjellen mellom et fullt og et tomt vogntog, kan det også være vanskelig å regulere bremsene slik at de alltid funksjonerer likt i forhold til den vekt de skal bremse ned.
11.Så De vil bremse veksten ?
12.Arbeiderpartitalere hadde kritisert Regjeringen for å legge opp til en politikk som vil bremse på utbyggingen av sykehjem i en tid hvor køene til disse pasientplassene er lange.
13.BEGGE deler er nødvendig, bl.a. for å stanse forfall og forslumming, men også for å bidra til å bremse, helst stoppe, utflyttingen fra Oslo.
14.Bortsett fra at alle 1800utgavene kan leveres med firehjulstrekk, leveres alle bilene med såkalt" bakkeholder" - en innretning som holder bilen i ro ved bakkestart uten at man trenger å bremse (ikke på biler med automatgear).
15.Da blir det ikke så enkelt å vise vei ved å bremse på bakhjulene.
16.Da gjenstod det 1000 meter å bremse på.
17.Dag Erik Pedersen gjorde en utmerket jobb med å bremse farten på hovedfeltet for at Atle skulle få gå uforstyrret helt inn.
18.De vil også bremse investeringene i jordbruket, og stimulere avvirkningen i skogbruket for å sikre leveransene til treforedlingsindustrien.
19.Den eneste effektive bremse man har er hensynet til tapet av konkurranseevne i de konkurranseutsatte næringer.
20.Den norske bistandsminister la i sin tale vekt på at verden står overfor en ikke altfor fjern katastrofe dersom det ikke lykkes å bremse befolkningstilveksten.
21.Derfor mente landbruksministeren at det var alvorlig at sterke interesseorganisasjoner synes å finne felles interesser i at mat bør være billig, blant annet for å bremse veksten i konsumprisindeksen.
22.Dessuten er det så tøft nedover at man må bremse på farten for å komme helskinnet igjennom.
23.Det ble også rettet sterke anklager om at en naturlig modernisering av Oslo havn er blitt trenert i over 20 år som følge av urealistiske planer, og at politikernes og myndighetenes velvilje til ideene i idekonkurransen ser ut til å bli en ny bremse i havneutviklingen.
24.Det ble rettet kritikk mot Regjeringen for å legge opp til en politikk som opposisjonen mente ville bremse sykehjemsutbyggingen i landet.
25.Det blir omtrent som å bremse og gi gass på samme tid.
26.Det blåste så friskt at all form for pumping faktisk ville bremse på farten, ikke øke den.
27.Det er Norges Bank som kommer med disse advarslene i et brev til Finansdepartementet der det understrekes at man med den binding på rentenivået som nå er etablert, har små muligheter for å bremse likviditetstilførselen.
28.Det er derfor heller ikke på dette punkt noe grunnlag for å hevde at Norge representerer noen bremse.
29.Det er en del av Arbeiderpartiets virkelige næringslivsprofil at det vil bremse vekstevnen mest der lønnsomheten er størst !
30.Det er krystallklart ulovlig å avskjedige de ni bussjåfører, sa statsminister Poul Schlüter efter at Hovedstadsrådet i København igår vedtok dette for å bremse de mange streiker og blokader i København av busser, bensin, renovasjon, aviser, post og rikshospitalet.
Similar words

 
 

bremse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bremsebremsendebremset
Indikative
1. Present
jegbremser
dubremser
hanbremser
vibremser
derebremser
debremser
8. Perfect
jeghar bremset
duhar bremset
hanhar bremset
vihar bremset
derehar bremset
dehar bremset
2. Imperfect
jegbremset
dubremset
hanbremset
vibremset
derebremset
debremset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bremset
duhadde bremset
hanhadde bremset
vihadde bremset
derehadde bremset
dehadde bremset
4a. Future
jegvil/skal bremse
duvil/skal bremse
hanvil/skal bremse
vivil/skal bremse
derevil/skal bremse
devil/skal bremse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bremset
duvil/skal ha bremset
hanvil/skal ha bremset
vivil/skal ha bremset
derevil/skal ha bremset
devil/skal ha bremset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bremse
duville/skulle bremse
hanville/skulle bremse
viville/skulle bremse
dereville/skulle bremse
deville/skulle bremse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bremset
duville/skulle ha bremset
hanville/skulle ha bremset
viville/skulle ha bremset
dereville/skulle ha bremset
deville/skulle ha bremset
Imperative
Affirmative
dubrems
viLa oss bremse
derebrems
Negative
duikke brems! (brems ikke)
dereikke brems! (brems ikke)
Your last searches