Norwegian-Swedish translation of broket

Translation of the word broket from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

broket in Swedish

broket
fargeadjective brokig
Synonyms for broket
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke bare Deckers privatliv som har vært broket.
2.Her blir maktkamp, kjærlighet, pest, hat, humor og voldsom død servert i en broket blanding, delvis i de omgivelser der det en gang foregikk.
3.I dameklassen er bildet langt mindre broket.
4.Eftersom poengutregningen kan virke noe broket, nevner vi at svensken vinner iår - som ifjor - hvis han ikke blir dårligere enn nummer tre på 30kilometeren i Falun.
5.Et broket festprogram skal holde deltagerne i ånde hele uken ut.
6.Syvårige Lipstick har hatt en broket karriere siden hun kom til Norge, og galopper har spolert så å si hver eneste start.
Your last searches