Norwegian-Swedish translation of brorpart

Translation of the word brorpart from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brorpart in Swedish

brorpart
allmenn? broderparti
Synonyms for brorpart
Similar words

 
 

Wiki
En brorpart eller et brorlodd var den delen av arven som etter gammel skandinavisk rett tilfalt en sønn ved et arveskifte. I tillegg til brødre så arvet en gjenlevende ektefelle halve boet, et hovedlodd, og døtre arvet et søsterlodd som var en halvdel av brorparten. Etter gammel norsk, svensk, dansk og slesvigsk rett gjaldt den hovedregelen at mann tok dobbelt lut mot kvinne.

More examples
1.Det er klart at en tekninsk etat som Televerket får sin brorpart av de problemer som dette skaper.
2.Kommunistpartiet har idag makten i en brorpart av Italias kommuner, bl.a. store og viktige byer, og har hatt ord på seg for å føre et efter italienske forhold ukorrupt og effektivt styre.
Your last searches