Norwegian-Swedish translation of bure

Translation of the word bure from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bure in Swedish

bure
allmennverb skrika
Derived terms of bure
Wiki
Bure er også navnet på en elv i England, se Bure (Norfolk). Bure er stamfaren til æsene i den norrøne mytologien. Audhumbla slikket ham fram fra de salte steinene i Ginnungagap.

More examples
1.Det ligger i ØstAnglia og dannes av elvene Bure, Yare, Chet, Thurne, Ant og Wavney.
2.Kan det nytte å bure seg inne i fagtidsskrifter ?
Similar words

 
 

bure as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bureburendeburet
Indikative
1. Present
jegburer
duburer
hanburer
viburer
dereburer
deburer
8. Perfect
jeghar buret
duhar buret
hanhar buret
vihar buret
derehar buret
dehar buret
2. Imperfect
jegburet
duburet
hanburet
viburet
dereburet
deburet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde buret
duhadde buret
hanhadde buret
vihadde buret
derehadde buret
dehadde buret
4a. Future
jegvil/skal bure
duvil/skal bure
hanvil/skal bure
vivil/skal bure
derevil/skal bure
devil/skal bure
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha buret
duvil/skal ha buret
hanvil/skal ha buret
vivil/skal ha buret
derevil/skal ha buret
devil/skal ha buret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bure
duville/skulle bure
hanville/skulle bure
viville/skulle bure
dereville/skulle bure
deville/skulle bure
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha buret
duville/skulle ha buret
hanville/skulle ha buret
viville/skulle ha buret
dereville/skulle ha buret
deville/skulle ha buret
Imperative
Affirmative
dubur
viLa oss bure
derebur
Negative
duikke bur! (bur ikke)
dereikke bur! (bur ikke)
Your last searches