Norwegian-Swedish translation of busse

Translation of the word busse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

busse in Swedish

busse
allmennverb transportera med buss
Synonyms for busse
Wiki
Busse (Busseskip) var langskip med stor lasteevne og et stort mannskap. Skipene ble bygget på slutten av vikingtiden og et stykke inn i middelalderen. Skipstypen ble brukt som krigsskip og formen skulle gi overlegenhet i strid med andre.

More examples
1.Efter våre mange kamper mot Viking, var jeg blitt god busse med keeper Erik Johannessen.
2.Det siste er også meddelt i Deutsche Zeitung - Busse er ikke falt i unåde ennå.
3.Generalen har vært i Berlinbunkeren og fått en skyllebøtte av føreren fordi han, generalen, mener han ikke kan holde Festung Küstrin uten forsterkninger - gutta raser mer enn noengang hver gang de hører navnet Küstrin og Busse, Heinrickis nestkommanderende har meddelt Hitler at storangrepet nå kommer.
4.Men vi er nok enige alle sammen at Stalins Sjukov vil nå Berlin først hvis han sprenger brohodet til Heinricki og Busse ved Küstrin, Küstrin, Küstrin.
5.Reisende til Oslo ble omkring tre timer forsinket da de måtte" busse" over denne strekningen.
Similar words

 
 

busse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bussebussendebusset
Indikative
1. Present
jegbusser
dubusser
hanbusser
vibusser
derebusser
debusser
8. Perfect
jeghar busset
duhar busset
hanhar busset
vihar busset
derehar busset
dehar busset
2. Imperfect
jegbusset
dubusset
hanbusset
vibusset
derebusset
debusset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde busset
duhadde busset
hanhadde busset
vihadde busset
derehadde busset
dehadde busset
4a. Future
jegvil/skal busse
duvil/skal busse
hanvil/skal busse
vivil/skal busse
derevil/skal busse
devil/skal busse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha busset
duvil/skal ha busset
hanvil/skal ha busset
vivil/skal ha busset
derevil/skal ha busset
devil/skal ha busset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle busse
duville/skulle busse
hanville/skulle busse
viville/skulle busse
dereville/skulle busse
deville/skulle busse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha busset
duville/skulle ha busset
hanville/skulle ha busset
viville/skulle ha busset
dereville/skulle ha busset
deville/skulle ha busset
Imperative
Affirmative
dubuss
viLa oss busse
derebuss
Negative
duikke buss! (buss ikke)
dereikke buss! (buss ikke)
Your last searches