Norwegian-Swedish translation of døgnflue

Translation of the word døgnflue from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

døgnflue in Swedish

døgnflue
entomologinoun dagslända
Synonyms for døgnflue
Similar words

 
 

More examples
1.Denne soningsformen er mer enn en døgnflue ; den er kommet for å bli, og vil få betydning også for andre, sier Lars Skaalnes, en av de ansatte i norsk fengselsvesen med pedagogisk bakgrunn.
2.Bare det skulle tyde på en viss forvirring om hvordan man bør gå frem for å vinne den tiltro som er helt nødvendig for at et parti skal blir noe mer enn en politisk døgnflue, for at de velgere man tar sikte på å vinne, skal se seg tjent med partiet.
3.Det er blant annet for å sikre seg mot at det er en døgnflue man har med å gjøre.
4.Det er riktignok små marginer i skihopping og mange har nok spådd at jeg skulle bli en døgnflue, men nå har jeg vel allerede bevist det motsatte.
5.Dette var imidlertid som en døgnflue å regne og endrer lite på situasjonen.
6.Hva de fleste trodde ville bli en døgnflue, klarte på et forunderlig vis å holde sammen som parti, med en" partieier" og kampanjeleder som ikke nektet seg noe som helst, og som veltet og reddet regjeringer efter eget forgodtbefinnende.
7.Og hvis Fredsbevegelsen hadde beveget seg litt under overflaten av problemene, kunne den blitt noe mer enn en døgnflue, til beste for alle.
8.Ved Nordsildmel er man spent på om fiskemel nå blir vanlig som tilskudd til kosten eller om det dreier seg om en døgnflue i helsekostens uransakelige verden.
9.Vi tar ikke sikte på å skape en døgnflue som skal ri på den høye aksjeomsetningen, understreket direktør Hauge.
10.Dessuten, det å satse på et hovedkvarter som dette, gir britene inntrykk av at Norsk Data er et solid selskap og ikke noen døgnflue.
11.Fuksia blir sesongens døgnflue.
12.Kvinne og fredsbevegelsen og dens holdninger er ingen døgnflue, basert på tanker og handlinger fra framstående personligheter de siste 100150 år i Europa, ink.
13.Noen sommerlig døgnflue er det altså ikke blitt, den som eventuelt trodde det.
14.Nå er han mannen bak" Døgnflua" - som han ikke håper blir noen døgnflue, men en årviss foreteelse.
15.Og det skjer i et tidsskrift som nå er kommet med sitt tiende nummer og dermed ikke bare er en døgnflue.
16.Og folkets syn på nærradio, lokalTV og reklame er ingen døgnflue, det er noe som er vokst seg sterkere år for år.
17.Partiet er kommet for å bli, og ble ingen døgnflue slik folk spådde da det ble stiftet i 1933.
18.Så spørs det om denne nye sporten vil få fotfeste eller om den bare blir en døgnflue.
19.Ungdomsskolens elever ville bl.a. ikke så ensidig forlange døgnflue og popmusikk, med dennes iboende forsimplingstendenser (sjelelig gotteri og sukkertøy !).
Your last searches