Norwegian-Swedish translation of databank

Translation of the word databank from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

databank in Swedish

databank
databehandlingnoun databank
Similar words

 
 

More examples
1.Ocean Ranger" og" JOMACC nr. 10", viser en oversikt fra Veritas databank for ulykker på offshoreinnstallasjoner over hele verden.
2.Er det virkelig mulig å beskytte pasienten i forhold til all den informasjon som nå vil bli lagret i en slik sentral databank ?
3.Vi trenger en databank for klima, jord og vekstopplysninger.
4.Alle disse opplysningene vil vi så" mate" inn i en databank som til enhver tid vil være tilgjengelig fra informasjonssentralen på Tjøme.
5.Arbeidet med Worldwide Offshore Accident Databank er blitt betydelig forsterket de siste to årene.
6.Blant annet er det opprettet en databank for Phillips for rørledningen til Teesside.
7.Det er forsikringsselskapet Lloyds, databank som har lokalisert skipets bevegelser, heter det i artikkelen.
8.Det italienske eksportråd baserer mye av sin informasjonsvirksomhet på en egen databank, som italienske eksportører er tilknyttet.
9.Det kostet også New York Times enormt å utvikle sin databank.
10.Det nye kontrollorganet skal også registrere alle ulykker i en egen databank.
11.Dette gir KredittRapport adgang til en databank hvor man kan hente opplysninger om fem millioner amerikanske selskaper.
12.En nordisk databank over tekniske hjelpemidler på markedet i Danmark, Finland, Sverige og Norge er utbygget på initiativ fra Nordisk nevnd for handikapspørsmål.
13.Et informasjonssentrum om" humorens stilling i verden" lagrer opplysninger i en databank.
14.Et sterkt sentralisert EDBsystem der de fleste etater ganske fritt kan hente opplysninger fra hverandre i en felles databank, eller flere desentraliserte løsninger basert på behovet for felles informasjonsutveksling, er to forskjellige løsninger på kommunikasjonsproblemene i kommunen som blir drøftet.
15.I en databank kan man få frem viktige opplysninger om de eldre på sekunder.
16.Informasjonene blir lagt inn i en databank efter først å ha blitt redigert av FAOs avdeling for fiskeriinformasjon i Roma.
17.KAL man selge eller kjøpe båt, kan man nå få hjelp til dette via en databank.
18.Men varslingssystemer har man øynene åpne for, og da svært gjerne tilkoblet en databank.
19.Nå ligger de innsamlede data i databank i USA og venter på bearbeidelse og publikasjon.
20.Og min organisasjon har blant annet hatt kontakt med datafirmaer som er bedt om å lage en databank hvor folk kan hente frem sitt familietre, sier Nakasian, som legger til at rundt 40 prosent av dagens amerikanske befolkning stammer fra de 17 millionene som kom inn i landet over Ellis Island.
21.Om ikkje altfor mange år vil ein norsk databank for stadnamn vera ein realitet.
22.Rogaland er det eneste fylke i landet som idag har etablert en slik databank, men de fleste andre regner med å få det innen få år.
23.SYSBARNsystemet går ut på at alle barn som blir vaksinert, registreres i en databank.
24.Veritec har idag verdens best utbygde databank for registrering av offshoreulykker internasjonalt.
25.Vi har stor erfaring med markedets ønsker og endringer i markedet over tid takket være systematisk oppbygging av våre tester og en egen databank der vi lagrer resultatene av alle undersøkelser.
26.Vi kommer til å samle informasjon og hjelpe til å få i gang prosjekter på grunnlag av en egen databank i Roma.
27.CIB vil nærmest arbeide som et detektivkontor, men opplysningene, bevisene, som samles på en sentral databank i London, vil være tilgjengelige for alle medlemmer.
28.Den mest prioriterte langsiktige oppgave i øyeblikket er opprettelsen av en databank knyttet til det internasjonale nett, der all tenkelig informasjon om Norge kan samles.
29.Det er meteorologene og værobservatørene ved de 13 flyplassene med fast værtjeneste som døgnet rundt" mater" inn denne informasjonen i en databank i Bergen.
30.Det er også meningen å etablere en sentral databank for det spanske televerket og dets mange teledistrikter.
Your last searches