Norwegian-Swedish translation of de fleste

Translation of the word de fleste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

de fleste in Swedish

de fleste
determinant - flertalladjective de flesta
Synonyms for de fleste
Similar words

 
 

More examples
1.Akkurat det har nok de fleste chilenere i friskt minne.
2.Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
3.Boy Wonder" er en dyktig danser, og hans oppvisninger kan ta motet fra de fleste som kaller seg breakdansere i Norge.
4.Cover" heter LPen som høstet mange lovord i anmeldelsen Aftenposten hadde tidligere i høst, liksom i de fleste engelske og norske musikkavisene.
5.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
6.De fleste lesere stifter bekjentskap med sin ferske avis ved å begynne å lese informasjonene om hendelsene i vårt lands liv og på den internasjonale arena.
7.De fleste mennesker, og i hvert fall pensjonistene, vil mene at disse pensjonsydelser bør være mest mulig inflasjonssikret.
8.De fleste nyvinninger er kommet på privat initiativ.
9.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
10.Denne uttalelsen fra en Høvikjogger beskriver nok hvordan de fleste har det.
11.Det er større muligheter for frie valg i Nicaragua enn i de fleste andre land i regionen !
12.Dyrehospitalet" er kjent for de fleste.
13.Dødmannsknapp" eller en anordning som kortslutter motorens tenning i slike situasjoner, finnes som ekstrautstyr til de fleste motorer, og burde være obligatorisk.
14.Fearnley har iscenesatt de fleste New Yorknyoppsetningene av parhestenes verker fra" The King and I" til" Sound of Music".
15.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
16.For Finnmarksforbrukerne er dette ikke noe godt tilbud, ettersom de fleste gjør unna sine handleturer på dagen.
17.Gamle damer på Frogner" - typen er velkjent for de fleste.
18.I 1985 vil vi som resultat av avspenningen ha nådd de fleste av våre mål i VestEuropa.
19.Idag vil de fleste alderspensjonister som har tjent opp fulle rettigheter i Statens Pensjonskasse eller kommunal tjenestepensjonsordning, beholde mer enn 90 prosent av sin disponible inntekt ved pensjonering.
20.Justissektoren har i de seneste tre år hatt en større vekst enn de fleste andre sektorer.
21.Jødiske fortellere" er, i likhet med de fleste andre bøkene i Den norske Bokklubbens" Forteller - serie", så overveldende at man blir det.
22.Kysten I" er ikke større enn at den kan gå innenskjærs de fleste steder.
23.Lotto er noe de fleste andre land i Europa har.
24.Magnolia", som ble bygget for den i sin tid kjente seiler og seilsportmecen Alfred W.G. Larsen, og selvfølgelig het" Magda" som de fleste av hans båter (denne fikk nr 8), har i sin 75årige historie hatt mange eiere og en omskiftende tilværelse.
25.Men de fleste drømmer ingenting / sover om natten også", er konklusjonen på denne passasjen.
26.Norge er blant de land som har friest import, og hvor de fleste varer kan importeres tollfritt.
27.O jeg er et Menneske som klatrer til Himlen på en Spindelvævstråd, hvis Indbildningskraft er så stærk at den lader mig le, hvor de fleste andre neppe smiler, og græde hvor andre vilde gabe !
28.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
29.Rock around the clock" skulle være et velkjent begrep for de fleste.
30.Som de fleste innlegg fra tilhengersiden, er også Gulbrandsens fullt av generaliteter.
Your last searches