Norwegian-Swedish translation of defekt

Translation of the word defekt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

defekt in Swedish

defekt
maskinadjective defekt
Synonyms for defekt
Similar words

 
 

More examples
1.Men De kan da ikke sende en 84 år gammel dame med brukket høyre håndledd og defekt hofte hjem ?
2.Da skal to astronauter begi seg ut i rommet for å hente inn igjen og reparere en defekt satellitt.
3.Defekt varme varmeelement.
4.Denne gang var det ammoniakk som lekket ut fra en defekt ventil i en tank på Sjursøya.
5.Der han kom løpende med defekt binding, og så sprakk på kulen.
6.Dersom utblåsningsventilen er defekt, kompliseres aksjonen og det kunne blitt aktuelt å bore avlastningshull.
7.En dominerende oppfatning innenfor" skolemedisinen" er tvert imot at årsaken er en organisk defekt, en hjernesykdom som det er vanskelig eller umulig å behandle - for 75 prosent ansees prognosen å være dårlig.
8.En gruppe kjente amerikanske forskere har oppdaget en avgjørende defekt, som muligens kan behandles, i immunsystemet hos aidsofre.
9.Fordi også tekniske feil hører inn under det medisinske totalansvar, er det legen som sitter igjen med skylden om et defekt apparat fører til pasientskade.
10.Får ikke tilsynet vite om de ulykker og uhell som forårsakes av defekt utstyr, så kan tilsynet heller ikke komme med tiltak som kan hindre nye ulykker.
11.Hos 519 kvinner som ikke fikk preparatet efter å ha født et barn med slik defekt, var risikoen 4,7 prosent.
12.Hver gang vi i et kull på 4 hvalper får ett defekt dyr, vil vi samtidig få to bærere.
13.Hvis et anlegg for en defekt er dominant, vil det vikende anlegg representere det normale.
14.I den nylig publiserte årsrapport fra" Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr (TELOX A / S)" påvises det at fire dødsfall ifjor kunne tilbakeføres til defekt eller feilaktig brukt medisinsk teknisk utstyr.
15.Jeg betrakter denne tilstanden som hvilken som helst annen fysisk defekt, som bør ha krav på medisinsk behandling, sier professor Kåre Molne.
16.Jentene" villedes", kvinnene" er blitt hengende igjen", de er de svakeste på alle plan og nivåer, mens mennene" trekker det lengste strå"," danner skoler"," erklærer kvinnen for en defekt mann" osv. og har altså all makt.
17.Manglende eller defekt kjedekasse kan ødelegge klærne.
18.Men ved fostervannsprøve er hensikten den motsatte : å foreta provosert abort hvis det påvises en defekt.
19.Når miseren oppdages, viser det seg at firmaet har gått konkurs og sykehuset sitter igjen med dyrt og defekt utstyr.
20.Ofstadutvalget anslo at det ved våre helseinstitusjoner minst skjer ett dødsfall eller en alvorlig ulykke pr. måned som direkte kan tilbakeføres til defekt eller feilaktig brukt medisinsk teknisk utstyr.
21.Omrører defekt.
22.Teologi og naturvitenskap har slått lærene sammen for vel 700 år siden, for å erklære kvinnen for en defekt mann, ulogisk, ustadig og kjødelig.
23.Vitneavhør har senere bekreftet at en lysbryter i tårnet har vært defekt i lang tid.
24.Vi har funnet en defekt bolt, der hvor trykkabinen og haleseksjonen møtes i den bakerste delen av SASflyet, opplyste sjefen for SASverkstedet ved Kastrup, Ole Wanner, torsdag.
25.Bak ham var Hans Petter Ødegård meget aktiv i feltet, spesielt efter at han punkterte og måtte bytte hjul to ganger fordi reservehjulet var defekt.
26.Ble kastet ut av den italienske hæren på grunn av defekt syn, ga dansetimer til Nijinskij berømt russisk ballettdanser.
27.Den amerikanske romfergen" Discovery" legger idag ut på en åtte dagers ferd i verdensrommet for å utplassere tre kommunikasjonssatellitter og få liv i en fjerde som har vært defekt siden utplasseringen for fire måneder siden.
28.Den skal imidlertid ha hatt hull i kalesjen, manglende skrue og defekt skruefeste for ryggstø, og regntrekket manglet helt.
29.Dermed tok Gunnar Stenberg opp jakten på Nannestatkjøreren, men på den femte prøven måtte også Stenberg gi seg på grunn av defekt bensinpumpe.
30.Det er nest siste chansen for å få" Discovery" opp tidsnok til at de fem besetningsmedlemmene skal kunne utføre sine planlagte oppdrag - plassere tre kommunikasjonssatellitter i rommet og reparere en defekt satellitt som romfergen plasserte i rommet i april iår.
Your last searches