Norwegian-Swedish translation of dekadanse

Translation of the word dekadanse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dekadanse in Swedish

dekadanse
moralnoun dekadans
Synonyms for dekadanse
Similar words

 
 

Wiki
Dekadanse (av lat. de, «ned» og cadere, «falle») er det navnet kritikere satte på en gruppe forfattere som var virksomme på slutten av 1800-tallet, senere adoptert av de samme forfatterne og tillagt positiv betydning. Dekadansen var knyttet til symbolismen, og kan også forbindes med fin de siècle.

More examples
1.Det kom som noe av en overraskelse da kinesiske massemedier åpnet en veritabel trommeild mot alskens vestlig" dekadanse".
2.Den borgerlige dekadanse" har aldri tidligere fått utfolde seg slik i Folkerepublikken, som har undergått en ikkevoldelig revolusjon det siste året.
3.Litt dekadanse er imidlertid ikke å forakte, mener Olav Klingen, som har en forkjærlighet for elegante aftenkjoler, dresser og smoking.
4.Avantgarde, tradisjon, dekadanse - alt finnes i Berlin.
5.De daglige utfall mot" borgerlig dekadanse" ble innstilt.
6.Den gang metropolen var berømt som Østens Paris og beryktet for sine dekadanse og intriger.
7.Dermed forstummet tidligere motargumenter om" dekadanse" og" borgerlig forderv".
8.Enkelte vil uten videre avfeie all camp som dekadanse og fjolleri, kanskje tiltenke den en viss underholdningsverdi, men frakjenne den enhver kunstnerisk betydning.
9.Jeg tar gjerne med litt dekadanse i tekstene mine.
10.Montinari foreleste over forholdet mellom Nietzsche og den franske litterære dekadanse og over kritiske kommentarproblemer til" Also sprach Zarathustra".
11.Soldater fikk refs fordi de røkte filtersigaretter - filtertips var et symtom på" vestlig borgerlig dekadanse".
Your last searches