Norwegian-Swedish translation of del

Translation of the word del from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

del in Swedish

del
allmennnoun del
Synonyms for del
Derived terms of del
adel, edel, edelhet, edelmetall, edelmot, edelost, adelskvinne, adelsmann, edelstein, eiendeler, aldeles, andel, andeler, andelsfeste, andelsleilighet, åndelig, endelig, åndelighet, endeløs, endeløst, anholdelse, anmeldelse, anmeldt deltager, særdeles, antiknakkmiddel, antiseptisk middel, jobbe som modell, årlig hendelse, avstedkomme stor oppstandelse, åttendedelsnote, åttendedels engelsk mil, avdeling, avdeling av High Court, avdelings-, avdelingsleder, avføringsmiddel, fratredelses papir, avskrekkingsmiddel, soppdrepingsmiddel, bakdel
bakteriedrepende middel, fødeavdeling, BB-avdeling, bedøvelsesmiddel, bedrive handel, begravelseshøytidelighet, behandling med beroligende middel, bestanddel, betale i delposter, betydelse, betydelig, avgjøre endelig, bindel, blekemiddel, glidelås, blodsutgydelse, kjødelig slektning, bloduttredelse, bøddel, bokhandel, bordell, bordellkvarter, botemiddel, brøkdel, mangel på forbindelse, byttehandel, sentral landsdel, daddel, delsum, dele, dele inn i underavdelinger, dele likt, dele rom, dele seg, dele opp, dele opp i doser, dele ut, delt, deltakere, delaktig, delaktighet, delbar, delegat, delegasjon, delegere, delfin, delftfajanse, delikat, delikatesse, delikatessebutikk, delinkvent, delirium, delirium tremens, dellikvid, deling, dels, delstat, delta, delta i, delta i en kampanje, delta i en kampanje for, delta i en kampanje mot, delta i en konversasjon, delta i en samtale, delta i gudstjeneste, deltagende, deltager, deltids-, delvis, desinfeksjonsmiddel, desinfiserende middel, detaljhandel, delig, delighet, drive ulovlig handel med, edelweiss, en del, en hel del, en stor del, en underlig hendelse, erfordelig, fargemiddel, fikseringsmiddel, fjerdedel, fjerdedels note, flekkfjerningsmiddel, flussmiddel, for all del, for min del, forandelighet, forberedelse, forbindelse, forbindelser, fordel, fordel i tvilsomt tilfelle, fordele, fordelaktig, fordeling, bebreidelse, foregående hendelse, foretaksledelse, forferdelse, forferdelig, forferdelighet, forferdelig urolig, forherdelse, unnskyldelse, forødelse, forsette i ufordelaktig leie, forsmedelig, ødelegge, ødelegge seg selv, ødeleggende, som kan ødelegges, ødelagt, ødeleggelse, fartsoverskridelse, fotomodell, fraktseddel, fremdeles, fremre del, framskytende del, fremste del, fredelig, frihandel, frihandels-, forferdelig irriterende, gledelighet, glidemiddel, glødelampe, gjøre forberedelser for, grosshandel, gudelik, gudsnådelig, gullvivendel, gyldne middelvei, gjøre tjenester i handel, ha betydelse, ha det dødskjedelig, ha en tydelig uttalelse, ha gode forbindelser, hedelse, holde skadeløs, halvdel, halvedelsten, handel, handels-, handelsforetak, handelsbalanse, handelssentrum, hendelse, hendelsesfattig, hendelser, hendelsesrik, hendelsesvis, handelsfartøy, handelsforbindelser, handelsmann, handelskammer, handelsreisende, handelsgartneri, hesteveddeløp, holde på å ødelegge noe, hemmeligholdelse, high fidelity, hjelpemiddel, hjerteintensivavdeling, høytidelig, høytideligholde, høytidelighet, høytidelig løfte, høytidelig love, hundeliv, hoveddel, hodelag, hodeløs, i det uendelige, i like deler, i sideleie, i særdeleshet, i to deler, ikke-adelige personer, idel, idelig, impregneringsmiddel, inndele, inndele i soner, inndelt, inndeling, inngå kjemisk forbindelse, ingen av delene, indre kjønsdeler, insektsmiddel, ikke tilrådelig, intensivavdeling, jevn fordeling, jernhandel, jernbaneforbindelse, kandelaber, kledelig, klart og tydelig, klump av edelt metall, konferansedeltager, konserveringsmiddel, kortvarehandel, kroppsdel, kjølemiddel, kyndel, Kyndelsmesse, lavadel, legemiddel, legge igjen som dellikvid, lengdeløp, langtekkelig hendelse, lett å ødelegge, lavendel, laksermiddel, leddforbindelse, ledelys, lindrende middel, livsmiddel, livsmiddelforsyning, lokkemiddel, løseiendeler, løsemiddel, beroligende middel, mandel, matseddel, meddele, meddelelse, meddelelse om det motsatte, middel, middel-, Middelhavet, middelhavs-, middelklasse, midelklassekvinne, middelklassemann, middelløs, middelmådig, middelmådighet, middeltall, middelalderen, middelalderens mørkeste århundrer, skadelig, mestedel, mishandel, mislykket forbindelse, modell, modelleire, modellør, motbydelig, nær forbindelse, næringsmiddel, Ny Delhi, uadelig person, uendelig, uendelig mengde, uendelighet, uendelig dyp, uendelig liten, ubestridelig, ubetydelig, ubetydelig person, ubetydelighet, udelt, udelelig, udødelig, udødeliggjøre, udødelighet, uutholdelig, ufordelaktig, deleggelig, ugudelig, ugudelighet, ulidelig, umiddelbar, umiddelbart, umiddelbart før, omfordele, omfordeling, øm forbindelse, omstendelig, omstendelig prosedyre, omstendelighet, omvendelse, omvendelsesiver, åpne glidelåset, åpne glidelåset på, usedelig, usedelighet, uskadelig for miljøet, utrivelig hendelse, utvetydelig, utydelig, utydelighet, uutryddelig, overdel, overtredelse, på brøkdelen av et sekund, på middels tid, paddel, paneldeltager, passerseddel, passiv deleier, passiv deleierske, pendel, pendeltrafikk, pengeforsendelse, personlige eiendeler, plandelt kryss, poleringsmiddel, prydelig, pressemeddelende, prydelighet, psykedelisk, puddel, pussemiddel, delig, delighet, redelighet, rengjøringsmiddel, reservedel, rondell, røsteseddel, sadelmaker, sadelmakeri, sadelmundering, sage i to deler, selge sin andel i et foretak, samdelt, sandeltre, seddel, sedelighet, sedelighetsavdeling, sedelighetssårende blotting, seidel, sekstendelsnote, sidelinje, selvopprettholdelse, selvødeleggende, selvødelegging, øredel, skikkelig ødeleggelse, skyldseddel, beskyttelsesmiddel, slavehandel, smertestillende middel, smøremiddel, som lett kan meddeles, sunddele, sunddeles, sunddeling, søtningsmiddel, søvndyssende middel, blondelignende, spindelbolt, spindelnett, spindelvev, spindelvevmoro, stå i forbindelse med hverandre, stille i forbindelse, stenge glidelåsen, styrkende middel, stimulerende middel, strømfordeler, strudel, soppdrepende middel, svindel, syrebindende middel, tale med forferdelse, tale til fordel for, tale tydelig, tevlingsdeltager, teinnbydelse, tiddeling, til din egen fordel, til fordel for, til stor del, tilbedelse, tildele, tildele attest, tildele bevis, tildeling, tilrådelig, mandelbetennelse, tørkemiddel, totalødelegge, hagevindel, trettende kjedelig, transportmiddel, tre fjerdedels, tredele, tredelt, todelt, todelt drakt, vaskemiddel, tydelig, tydeligvis, tydelighet, tydelig vist, tyngdeløs, tyngdeløshet, tyngdeløfting, under middels størrelse, underavdeling, universalmiddel, oppdele, oppdelt, opp-piggingsmiddel, oppdeling, unnskyldelig, uten forberedelse, uten forbindelser, utenfor sidelinjen, utdele, utdelende, utdeling, utfluktsdeltager, utholdelighet, utholdelig, uttale utydelig, vekke en hel del oppmerksomhet, henvendelse, valgseddel, valutahandel, vendelrot, være forferdelig urolig over, være i forferdelig knipe, være i forbindelsesledd med, være modell, vesentlig del, vanndeler, vekstbekjempingsmiddel, verbforbindelse med adverb, gevinstdeling, vrakdeler, vredelighet, ytre kjønsdeler, avdele, delere, delje, finfordele, forfordele, modellere, tvedele, tydeliggjøre, uskadeliggjøre, absorberende middel, adelig, adelsstand, adelstittel, angstdempende middel, antidepressivt middel, anvendelig, anvendelse, atspredelse, avhendelig, avhendelse, avsendelse, bearbeidelse, bedøvende middel, befruktningshindrende middel, bekjempingsmiddel, bestridelig, beåndelse, bindemiddel, bruk og virkning av beroligende middel, bruktbokhandel, bydel, citadell, Delaware, dele-, dele i to, dele opp en gruppe, dele seg i to, delelig, delfinfisk, delsystem, delt inn i grader, delt vindu, deltakelse, deltakende, deltaker, delte kostnader, deltid, delvis åpen, dollarseddel, dårlig forbindelse, edelstein utskåret i relieff, edelsten, egenandel, elskovsmiddel, endelse, etsemiddel, forandelig, fordele forholdsmessig, fordeler, fordelings-, fordelt, foreldelse, forholdsmessig fordeling, forsikre høytidelig, forsmedelse, fratredelse, fullbyrdelse, garn- og trådhandel, gi beroligende middel, giddeløs, gjenfødelse, gjengjeldelse, gjæringsmiddel, gledeløst, glidelåskjøring, grunnmodell, gå sidelengs, handelsboikott, handelskontor, handelsskip, handelsvarer, helbredelig, helbredelse, hendelsesstudie, hevdelse, hjertelidelse, hjertestyrkende middel, hundredel, høytidelig forsikring, i forbindelse med, innbydelse, inntredelse, insektmiddel, kan ikke ødelegges, kanal for meddelelser, kjedeledd, kjedelig, kjedelig arbeid, kjødelig, konkurransedeltaker, kordel, lagdele, lagdeling, lavadelen, leddele, leddelt, ledelse, lidelse, lovovertredelse, meddelsom, metodelære, middel mot betennelse, middelalder, middelaldersk, middelaldrende, middels, middelstand, milliondel, minnehøytidelighet, misligholdelse, nydelig, næringsmiddel-, oppstandelse, orddeling, originalmodell, overholdelse, overskridelse, papirhandel, pengeseddel, person som gjør åndelig, Philadelphia, prevensjonsmiddel, redelig, rensemiddel, rusmiddel, sadel, sadelsekk, samveldeland, seddelbunt, sette i forbindelse med hverandre, sidelengs, skrive utydelig, slimløsende middel, snakke utydelig, som deler ut, som fordeler, sovemiddel, spindel, stemmeseddel, svindelforetagende, sæddrepende middel, tekstilhandel, tilbakeholdelse, tildeling av kategori, tilrådelighet, tilskyndelse, tiltredelse, tredjedel, turdeltaker, uanvendelig, uendelig tidsrom, ufordelt, uhelbredelig, uhøytidelig, umiddelbarhet, underinndele, uredelighet, uskadelig, utarbeidelse, utbredelse, uten tanke på egen fordel, utilstedelig, utryddelse, utsendelse, utstedelse, utvidelse, utvidelse grunnet økt cellestørrelse, uvurdelig, veddeløp, veddeløpsbane, verdensdel, virkemiddel, voldelig, ødeland, ødelegger, ødelegging, deløs, tildelt, utdelt, handelsavtale, sentralstimulerende middel, andelsdrift, andelsforetak, andelshytte, andelslag, blodsutgydelser, stå i forbindelse med, prydelse, bli til del, middelhavsfarer, middelmåtig, middelverdi, sedelig, antikvitetshandel, brukthandel, skraphandel, ikke-voldelig, dra fordel av, bindeledd, en god del, endelikt, dagligvarehandel, landhandel, daddelverdig, handelsfellesskap, handelsmarked, etsende middel, hovedbestanddel, begredelig, forsendelse, gledelig, betalingsmiddel, gladelig, min bedre halvdel, kirkeledelse, landsdel, handelshjelp, lidelsesfull, bli ødelagt, ødelegges, de edlere deler, handelspolitikk, delysten, kommunikasjonsmiddel, gruppeinndeling, delegering, delelinje, delte meninger, eiendel, deløshet, søvnmiddel, hendel, utenlandshandel, verdenshandel, en brøkdel, endeløst arbeid, nydeligst, deland, umeddelsom, forventningsledelse, tilpasningsledelse, handelsgjødsel, vekstmiddel, være i ledelsen, gull og juveler/edelsteiner, handelsfakultet, handelshøyskole, handelsinstitut
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri før har den offentlige sektor brukt så stor del av den samlede produksjon i landet.
2.Anne Jahren har en del å lære teknisk.
3.Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
4.Astronomiens primas i Norge", ble Rosseland kalt i omtalen som ble ham til del av instituttets dosent Øystein Elgarøy i forbindelse med 90års feiringen 31. mars iår.
5.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
6.BRUDD" betrakter seg selv som en del av byfornyelsen på Grünerløkken.
7.Barndom" er et mesterverk, og fortjente all den oppmerksomhet som ble den til del da den kom ut i Frankrike.
8.Begrunnelsen for forfatternes vide fortolkning er at samfunnet for en stor del idag har overtatt storfamiliens funksjoner.
9.Bei Dou" er ventet til Hongkong søndag eller mandag, og fartøyet skal få ombord en del utstyr og males før det blir overlevert i Tsingtao i NordKina.
10.Big Pine II" vil nå et nytt høydepunkt senere i måneden i et øvelsesangrep av fallskjermjegere i en nordøstlige del av Honduras, nær grensen til Nicaragua.
11.Bistandsadministrasjon må sees som en nødvendig del av bistanden selv", fremholder Regjeringen.
12.Burene" langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU), landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
13.Byantikvaren er tilfreds med Eiendomssanerings nybygg på Kampen" lyder en del av billedteksten til en artikkel under overskriften" Nygammelt på Kampen", i Aftenposten fredag den 24. august.
14.Chemical Rubi" er nå holdt tilbake i Nigeria i nesten fem måneder fordi en del av lasten har vært forurenset matolje.
15.De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del," skriver avisen.
16.Den blå femmeren", eller Bottafemmeren, har vunnet sin del av kampene mot Tsjekkoslovakia og USA 21 og 31.
17.Den dagen da håret brakk" søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
18.Den slags lønnssammenligninger som man her står overfor, hefter det alltid en god del skjønn og usikkerhet ved.
19.Denne del av innstillingen kan dermed ikke gå ut på en evig ørkenvandring i organisasjoner og byråkrati.
20.Dere må for all del ikke nøle, men slå til med en gang.
21.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
22.Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
23.Det kan ikke overraske noen at vi føler oss snytt, når vilkårene ikke oppfylles og kommunene blir sittende igjen med en vesentlig større del av regningen enn forutsatt.
24.Dette er en del av den realitet denne artikkel handler om.
25.Dynastiet" avspeiler kanskje ikke den jevne amerikaners hverdag, men den omstridte serien er en del av den amerikanske virkelighet.
26.En del av den vestlige intelligentsiaen advarer mot samfunnesmessig engasjement som en form for politikk.
27.En midtsommernattsdrøm", Shakespeares florlette kjærlighetskomedie med mørke undertoner, ble skrevet innenfor den" elisabethanske" del av hans produksjon, i tiåret som avsluttet 1500tallet.
28.En overveiende del av det som blir forsøkt sagt, fremtrer pinlig overtydelig.
29.For at vi skal fortsette å ta del i familien Carringtons konfliktfylte samliv", begrunner han sin søknad.
30.For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig," sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen" hvis, såfremt, ifall" mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
Your last searches
del