Norwegian-Swedish translation of delvis

Translation of the word delvis from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

delvis in Swedish

delvis
allmennother delvis
Similar words

 
 

More examples
1.) er delvis representant for sitt land, delvis handelsmann, delvis dommer.
2.Besudlingen og latterliggjørelsen, parodieringen av karnevalstradisjonen i Brasil", som Maria Theilman Geelmuyden i et innlegg nylig fant at karnevalet i Oslo 1984 var et uttrykk for, var tvertimot fornektelsen og begrensningen av den utopi som delvis ble realisert med karnevalet" siste mai".
3.Bilveibyggingen har fortsatt, nå delvis som lysløyper.
4.Det den nåværende regjering faktisk gjør, er å videreutvikle tanker som delvis var nedfelt i Harlem Brundtlands regjerings langtidsprogram".
5.For sjokkerende 2,5 milliarder skattekroner vil Grunnlinjen bli delvis ferdigstillet år 2000.
6.Ingemar" Ingo" Johansson (51) var på plass ringside og delvis i Steffens hjørne med gode råd under lørdagens oppgjør.
7.Jeg må både fra teknisk og økonomisk standpunkt bestemt fraråde hel eller delvis nedleggelse av verftet," fremholdt den nye sjefen.
8.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
9.Matisseelevene" er et begrep i norsk og delvis i nordisk kunsthistorie og ergjort til forskningstema her hjemme av Marit Werenskiold.
10.Problemet er at ingen vet hva som er tillatt eller ikke, og det kan det ta mange år før skattemyndighetene finner ut av, sier Anderson og får delvis støtte av de samme skattemyndigheter som har forsøkt å trenge inn i hans og Abbas aksjekarusell.
11.Romerbrev" er den bevisst assosiasjonsskapende titel på Jan Erik Hansens nye bok, en kortroman delvis i brevform.
12.Vi bekrefter at Bokklubben Nye Bøker vil dekke de merutgifter som Profil har hatt ved delvis produksjon av det opplaget som tidligere var planlagt solgt gjennom Bokklubben Nye Bøker.
13.Victoriagården" som er delvis forandret, viser dessverre en ikke gjennomtenkt todeling mellom nytt og gammelt, mener Aslaksby.
14.(New York Times) Utnevnelsen av Konstantin Tsjernenko som leder av den spesielle kommisjon som skal forestå begravelsen av Jurij Andropov, markerer i det minste en delvis triumf for en kommunistveteran som for bare 15 måneder siden lot til å ha nådd slutten av sin politiske karriere.
15.Apartheid er delvis et kommunikasjonsproblem ?
16.At veksten i biltrafikken delvis har skjedd på bekostning av andre kommunikasjonsmidler, bekreftes av den nedgang i passasjertrafikken som NSB og busselskapene har opplevd de to siste år, sier Halvorsen.
17.Av forskjellige grunner drev vi noe fra hverandre i senere år, delvis fordi Arne Treholt reiste til utlandet, men også fordi vi kom til å se ulikt på en del spørsmål, sier han.
18.Bare delvis.
19.Bergen har alltid vært en lukket by, og først isommer fant vi et smutthull i lukkeloven og fikk 17 butikker med på langåpent og delvis søndagsåpent i turistsesongen.
20.Blir disse planene gjennomført, om bare delvis, blir her et stort marked for skipsutstyr.
21.Bystyrets flertall burde også ha tatt konsekvensen av tidligere års delvis feilslåtte politikk, sier han.
22.Dansk arkitekt, opplyser Tvedt og så står vi plutselig i en liten grend med syv eneboliger, delvis knyttet sammen.
23.De aller fleste husene i strøket er pietetsfullt bevart og helt eller delvis rehabilitert, sier Katz.
24.De apparater det gjelder, bruker delvis de samme kretser og holder høy nummervalgkvalitet, men det er ikke satt de samme strenge krav til talesignalene.
25.De kan delvis forklares med at vi mangler et tilfredsstillende system og formidlingsapparat, foruten etablerte innkjøps og betalingsordninger her i Norge.
26.De skal være Munchs originaler i fiImen, iallfall delvis.
27.De ustøhetene jeg hadde, tror jeg delvis kan forklares psykisk.
28.Delvis.
29.Den tilbakegang som partiet opplevde i tiden før og efter landsmøtet våren 1983, er snudd til en stabilisering og delvis fremgang, uttalte Kåre Kristiansen.
30.Det er bare delvis sant.
Your last searches