Norwegian-Swedish translation of den siste

Translation of the word den siste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

den siste in Swedish

den siste
allmennnoun den sista
  objekt - maskulinnoun den siste
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
2.Athene" har gjort 19 turer på Kharg i løpet av den siste tiden.
3.Balanse" Seymour hevdet at det før Statoils vedtak var en utbredt oppfatning i markedet at det var rimelig bra balanse mellom tilbud og efterspørsel, bl. a. som følge av at OPEC - landenes samlede produksjon den siste måneden har ligget under det offisielle produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag.
4.Bli fridykker" heter den, og Tomas Jangvik har ført den i pennen mens Schibsted og Norges Dykkerforbund har tatt seg av utgivelsen - den siste sikkert mest som garantist med hensyn til innholdet.
5.Dagen derpå" effekten fra New Yorkbørsen har forøvrig blitt mer utpreget den siste tiden.
6.De endringer i distriktspolitikken vi har sett den siste tiden må langt på vei være en like stor belastning for Sp. og Kr.F. som sysselsettingsproblemet", mener stortingsrepresentant Mons Espelid.
7.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
8.Den siste delen av dette utsagnet er helt uakseptabelt for alle vestlige demokratier, inklusive Norge.
9.Den siste repetisjonen jeg gjør i en hard treningsøkt, den gjør jeg med tanke på Daley", avslører Hingsen.
10.Dette var ikke noe dårlig program for vårt hederskronede dameblad URD, som ble utgitt av Cecilie og Anna Bøe med den siste som redaktør fra 1896 frem til 1960.
11.Din sjel kan de ikke drepe" heter det i den siste hilsen fra en Solidaritetsavdeling i provinsen.
12.Fortjenesten av å ha ryddet unna den siste tvil om spillbarheten av" Urboris" tilfaller såvel dirigenten Heinz Fricke, som skapte et rikt uttrykksregister mellom det andaktsfullt stille og det orgiastisk praktfulle, som Den Norske Operas superbe orkester og margfulle kor", mener Svenska Dagbladet.
13.Germa Lionel" kom til Tripoli bare tre dager efter et mislykket kuppforsøk mot oberst Muammar alGadafi den 8. mai iår - det foreløbig siste i den serie angrep og sabotasjeaksjoner rettet mot oberstens regime den siste tiden.
14.High on emotion" og" The Getaway" er også brukbare, den siste kom som ekstranummer.
15.Ikke preget av intellektuell ryddighet" er den betegnelse Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, kommunalråd Thorvald Stoltenberg, gir Aftenpostens og undertegnedes beskrivelse av den siste budsjettutvikling i hovedstaden (aftenutgaven 11.9. d.å.).
16.Jeg drister meg til å komme med en forklaring : skrive er den siste utvei når man har forrådt.
17.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
18.Made in the USA" er den siste platen Little Steven gjør med" The Boss".
19.Må jeg velge mellom en ærlig mann og en som får utrettet noe, velger jeg den siste.
20.Skal det først være snobberi, er den siste formen langt mindre vulgær og mer tiltalende.
21.Solstrålen / den siste / brakk av mot / knoppen / sprang ut / klorofull og forfjamsa.
22.Tornerose" får en psykologisk død med påfølgende oppstandelse, noe som understrekes ved at den siste av de 12 gode feer kan oppheve den fysiske død og omgjøre straffen til hundre års søvn.
23.Under den siste verdenskrigen fikk vi bittert lære at Norge ikke ligger utenfor verden, ja, ikke en gang i utkanten av den.
24.Vi tror det rett og slett skal bli vanskelig å få folk med på at Arbeiderpartiet ikke er til å stole på i sikkerhetspolitikken på grunn av det som har skjedd den siste måneden.
25.Vil den siste person som forlater landet vennligst slukke lyset.
26.(Aftenposten korrespondent) To karer fra Porsgrunn på 30 og 40 år sitter idag fengslet i Danmark efter en tur som føyer seg fint inn i den siste tids smuglersaker.
27.(Den siste presisering er en henvisning til det nettverk av regler som skal hindre eksport av høyteknologiske produkter av militær betydning).
28.(Ifølge den siste meningsmåling fra New York Times og TVselskapet CBS hadde Reagan en ledelse på 23 prosent før debatten).
29.(NPSAP / NTBReuter) Den siste av de 83 omkomne japanske kullgrubearbeiderne ble torsdag formiddag bragt opp til overflaten av redningsmannskapene efter katastrofebrannen i en undersjøisk grube, som ble fylt med røk og kullos.
30.(NTBReuterAFP) Afghanske motstandskjempere har gjennomført flere angrep mot mål inne på sovjetisk område den siste tiden.
Your last searches