Norwegian-Swedish translation of destruksjon

Translation of the word destruksjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

destruksjon in Swedish

destruksjon
allmenn? destruktion
Synonyms for destruksjon
Similar words

 
 

More examples
1.Forbrenningen av dette giftstoffet byr ikke på mer spesielle problemer enn ved destruksjon av andre farlige stoffer, og alt er skjedd efter grundige diskusjoner med statlige myndigheter.
2.At en endelig destruksjon av de vel 40 kilo med ampuller vil skje i nær fremtid, betyr også at Sentralinstituttet for industriell forskning og Statens forurensningstilsyn blir kvitt et mangeårig problem.
3.Beslaglagt kjøtt fra Tyskland går da også automatisk til destruksjon, mens beslaglagt kjøtt fra Danmark leveres videre til Frelsesarmeen.
4.Bjørn Floberg er ypperlig som den selvopptatte mannen, usalig fanget i sin egen destruksjon, brutal og ynkelig, en mann som alltid vil unnskylde seg med," jeg elsker deg jo, jeg er en drittsekk".
5.Der har man tidligere hatt luktproblemer i forbindelse med destruksjon av kjøttavfall, men nå ser disse problemene ut til å være løst.
6.Det var til å begynne med vanskelig å vekke myndighetenes interesse, men i 1923 ble det registrert urovekkende tegn til destruksjon av Osebergskipets treverk, og Brøgger gjorde anskrik.
7.Ingen konstruksjon uten destruksjon.
8.Landlivets" enkelhet" og" gleder" viser seg å bestå av aggresjon, ensomhet til overmål, destruksjon, mistenksomhet og meningsløshet.
9.Med" 1938rettskrivningen" - en horribel destruksjon av vårt morsmål - skulle skolen og den offentlige administrasjon tvinges til å praktisere en annen sprogform enn den som var den naturlige i litteratur, aviser, ukeblad, på scenen og i forretningskorrespondansen.
10.Men Kirsten Hofseths Mor Nille var hjemmets og hverdagspliktenes bæresøyle i all Jeppes slapphet og destruksjon.
11.Norcems sementfabrikk på Slemmestad er i full gang med destruksjon av flytende, giftig avfall fra dansk farmasøytisk industri.
12.Rochaix vil vise hvor aktuell mekanikken i alles destruksjon av Woyzeck er derfor velger han en aksent som både gir nærhet og dog har den fornødne distanse.
13.Skal man tro billedkunstnernes fagblad" Billedkunstneren"s maihefte, er en slik destruksjon underveis i norsk kunstliv.
14.Smerter med kramper, diare, oppkast og destruksjon av indre organer bl.a. er reaksjoner som følger.
15.Vi ville emballere og lagre giftstoffene selv for å spare noen hundre tusen kroner som det ellers ville ha kostet oss å sende giftstoffene bort til godkjent destruksjon, opplyser Holstad.
16.Avdelingsingeniør Morten Helle i Statens forurensningstilsyn sier til Aftenposten at SFT i øyeblikket ikke kan anvise konkrete anlegg som kan ta imot kondensatorene til destruksjon - hverken i Norge eller i utlandet.
17.Den kan idag føre til vår fullstendige destruksjon.
18.Dengang ble stoffene sendt via et Oslofirma til England for destruksjon, og regningen kom, ifølge Holstad, på 550 000 kroner.
19.Dermed ble en ny erkjennelse som kunne utløse energi både til fredelige formål og til destruksjon, først samlet om å skape historiens voldsomste våpen.
20.Det er flere veier til nederlag, til destruksjon av selvfølelsen, av hele selvbildet.
21.Det gikk kaldt nedover ryggen på noenhver av oss da vi var vitne til en vanvittig destruksjon av matvarer og samtidig hadde situasjonen i vårt nærmeste nabokontinent Afrika i frisk erindring.
22.Det ville jo være en stor fordel om kreft kunne behandles ved" oppdragelse" av en kreftcelle, istedenfor ved destruksjon, som også alltid rammer friske celler.
23.En avvikling er destruksjon ; en gjenopplivelse er konstruksjon, sier Tønnesen, som minner om at advokat Hjort som vidne i lagmannsretten selv innrømmet at Nordisk Barnefond hadde livets rett.
24.Finnes der et håpets anker i en verden så utlevert til sin egen destruksjon ?
25.For utstillingen er til overmål fylt med bilder av de mest grusomme hendelser, destruksjon og død - i farver !
26.Forbrenningsanlegget på Dalen Fabrikker vil utgjøre hovedelementet i det desentraliserte systemet for innsamling, behandling og destruksjon av spesialavfall.
27.Ikke bare mot krigens meningsløshet, men også mot dennes hensiktsløse destruksjon av menneskesinn og menneskeliv.
28.Ja, i konflikten mellom samfunn og individ, mellom skjebne og frihet, mellom destruksjon og moral - der vidner Sofokles for oss.
29.Skulle det være mulig å behandle kreftceller med oppdragelse istedenfor med destruksjon ?
30.Så mye skapende vilje og så mye sykelig destruksjon viser seg å være samlet i denne mannen.
Your last searches