Norwegian-Swedish translation of det blå

Translation of the word det blå from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det blå in Swedish

det blå
allmenn? den blå
Synonyms for det blå
Similar words

 
 

More examples
1.Ut i det blå"tur i Aftenposten / Bennetts regi går denne gang i østerled og inviterer til 400års jubilering i Karlstad og båtcruise fra Stockholm til Leningrad.
2.Ut i det blå"turen til Bergen skal forfølge temaet" Hansatiden" med blant annet besøk på Bryggen - og Det hanseatiske museum.
3.Det blå blir jeg aldri ferdig med.
4.Det var Braathens SAFE og Ekeberg Rotaryklubb som inviterte oss opp i det blå med selskapets nye fly, Boeing 767.
5.Enten bør feltene være hvite eller holdes i en kontrastfarve til det blå trykket, sier damen, som slett ikke hører til de svaksynte.
6.Jeg skjønner ikke atn tør, sa Erik Bye, som selv ikke kunne tenke seg å ta turen opp i det blå.
7.Sørg for en liten sammenfatning av turens tema, til utdeling ved starten, særlig når turene ikke lenger går utelukkende" ut i det blå" til de overraskelser man der måtte finne.
8.Turen" Ut i det blå" til Bergen i februar bør bygge videre på Tysklandsturen nylig - og særlig på besøket i Lübeck, sier redaktør Harry Harsson.
9.Vi er skuffet over at NordNorgebanen igjen ser ut til å bli skutt ut i det blå, og at de positive vurderinger av jernbanen ikke følges opp gjennom økte investeringsrammer, heter det i en uttalelse fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund til Regjeringens tilleggsmelding om jernbanen.
10.700 meter opp i det blå var rekorden på fjorårets festival.
11.Alle henvendelser skjer til Bennetts Reisebureau, som efter manges ønske nå har fått Åland med i en ny" Ut i det blå"tur.
12.Bingoreklamen som kan skimtes bak det blå skilt med den hvite pil i Rosenkrantz gate, fikk det absolutt til å gå" troll i ord" for politiet.
13.Den vertikale reisen gir deg det lange syn, fremover i forlengelsen av stavnens plogjern, og bakover der kjølvannsstripen smalner til en strek, før den forsvinner i det blå.
14.Det blå fløyelsteppet gled til side, og inn kom... nei, ikke noen cirkusdirektør med svepe denne gangen, men en klovn i rosa ; glitrende av paljetter.
15.Det er et omfattende program for denne" Ut i det blå"tur, som starter med buss fra Oslo Sentralstasjon (Palehaven) kl. 14.00 torsdag 20. september.
16.Det er ordfører Albert Nordengen som skyter høyt i det blå.
17.Det er videre tanken at TELEX er det første steg på en satellittvei som skal lede til en Nordsat med flere kanalmuligheter - men denne videreføring er vel noe mer i det blå - for å holde oss til satellittenes verdensrom.
18.Det hele er foreløbig i det blå, men kanskje får vi se UCLA i den tradisjonsrike juleturneringen i Ålesund ?
19.Efter en høst med store, løfterike ord om lik arbeidstid for arbeider og funksjonær, ble denne reformen skutt ut i det blå ved LO / NMVavtalen den 7. april.
20.En rask tur til NordJylland og Vestfold er satt på" Ut i det blå"programmet i siste del av påsken.
21.En vind som stort sett harmonerer nydelig med sol og sjø og strand for de tusener av turister der nede ved det blå Atlanterhavet.
22.Farende nerver og blod brenner i det blå, uendelige himmelrom !
23.Flere og flere" stenhus" med flotte fasader mot sjøen har rekker og rader av vinduer hvorfra varme kontormennesker kikker lengselsfullt ut mot hvite seil, mot øyene i det blå, mot Huk.
24.For ennå svever svaret i det blå.
25.For ham er en finaleplass fortsatt i det blå.
26.Frk. Tandberg synes nok, at nabben er svært langt ute i det blå, og jeg vet ikke ordet av, så er hele dama oppå hyllen.
27.Fruen som blir 90 år i juni hadde ikke tall på alle sine" Ut i det blå"turer, mens ekteparet Aslaug og Oscar Gretland kunne gratuleres med sin 80. i rekken !
28.Han ser ut i luften med det blå blikket, går det forresten an å si om en mann at han har blåveisblå øyne - uten at det blir misforstått ?
29.I krystallklar renhet svevet de opp mot det blå - (dette lærte vi før forurensningsproblematikken var oppfunnet).
30.I tre andre områder synes realiseringen temmelig i det blå.
Your last searches