Norwegian-Swedish translation of det fantes

Translation of the word det fantes from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det fantes in Swedish

det fantes
allmenn? det fanns
Similar words

 
 

More examples
1.Det fantes menneskeofre.
2.At det fantes så mange kreative mennesker i et miljø som du på forhånd anså som nærmest halvdødt, svarer Rita, og Turi nikker.
3.Det beste hadde naturligvis vært om det fantes egne anlegg for slik trening, eller om rulleskiløperne benyttet gang og sykkelveier der slike finnes.
4.Det er riktig at det fantes perioder de siste år da jeg var trett og ville at en annen skulle overta, i hvert fall i halvannet år.
5.Det fantes ingen avløp av noe slag og vannet steg ofte til hoftehøyde.
6.Det fantes jo oversettelser av bjørnson, Ibsen, Hamsun, Lie, Undset og noen flere.
7.Det syntes logisk for meg å angripe viruset der det fantes.
8.Jeg skulle ønske det fantes en medisinsk behandling for hans problem, slik at han kunne komme ut igjen på den rette siden av gjerdet og at både han selv og samfunnet kunne være trygge for at han ikke begikk tilsvarende handlinger.
9.Men mange av elevene som mener at de ikke har fått nok ut av rådgiverens yrkesveiledning i ungdomsskolen, må ha lukket ørene eller sovet i timen, sier Kvissel, som er forbauset over at unge i den videregående skole har uttalt offentlig at de ikke husker at det fantes rådgiver på deres ungdomsskole.
10.Men påstanden om at det fantes gravhauger på anleggsområdet måtte tas alvorlig.
11.Trærne var jo helt friske og det fantes ingen skade på dem, så det er helt uforståelig at de måtte bli motorsagens offer, mener Skjetne.
12.Vi fikk en forespørsel fra hjemmesykepleiere i Ullevålsektoren om det fantes ledige senger som de kunne disponere på Ullevål til sommeren.
13.Årsaken var at det fantes noen som drev på.
14.71 prosent av de spurte ville ha benyttet seg av tilbudet hvis det fantes en enklere ordning hvor det var mulig å ta opp saker de var misfornøyd med.
15.71 prosent ville ha benyttet seg av tilbudet hvis det fantes en enklere ordning for å ta opp saker de var misfornøyd med.
16.Aksjekapitalen var tapt, og det fantes ikke driftsmidler som kunne bidra til å rette opp den finansielle stilling.
17.Alle skulle til Damsgaard selv om det fantes et par andre butikker på bryggen som holdt åpent så tidlig.
18.Alle var sultne, men det fantes ingen kokemuligheter lenger - brødskivene ble søkkvåte før de kom i munnen.
19.Besøket for tre år siden lærte henne med all smertelig tydelighet at det fantes en lidende verden der ute - utenfor hennes snevre sirkler - utenfor filmstudioet og teatermiljøet, som stort sett var opptatt av kostymer, frisyrer og egosentriske premiereforberedelser med påfølgende presseoppslag.
20.Bruket er bare delvis bebodd, og det fantes hverken mennesker eller dyr på stedet.
21.DET fantes isbjørn i området, men vi så ingen.
22.De ble pålagt å kontrollere anleggene fire ganger i året og påse at det fantes filter foran varmeveksleren.
23.De fleste bodde i telt, selv om det fantes innendørs soveplass til seksti mennesker.
24.De kom, og hvem skulle trodd at det fantes så mange aktive og konkurranselystne mennesker.
25.De mener at det fantes mer kull i mantelen i Jordens ungdom, og at det var slik at lokale ansamlinger av stoffet kunne krystalliseres til diamanter.
26.Den hugst som sommeren 1983 var planlagt rundt innmarken nord for Øvre Vaggestein var, da en fikk kjennskap til at det fantes verneverdig edelløvskog i dette område, på det nærmeste avsluttet.
27.Det fantes alså to seierherrer efter kampen i Storhamarhallen, men ingen var på isen.
28.Det fantes dem som danset seg til døde.
29.Det fantes dessuten ingen reell motkandidat til Kaldy.
30.Det fantes en" løsning" som ga mot og håp.
Your last searches